RSS Feed for PVEP về đích sớm 123 ngày ở chỉ tiêu ‘sản lượng khí xuất bán’ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 09/12/2022 23:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVEP về đích sớm 123 ngày ở chỉ tiêu ‘sản lượng khí xuất bán’

 - Thông tin từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: Với việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu khai thác, đảm bảo an toàn cho mỏ, cùng với sự nỗ lực của tập thể người lao động, PVEP đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng trong tháng 8/2022, đặc biệt là về đích sớm 123 ngày ở chỉ tiêu sản lượng khí xuất bán.
PVEP đang kiểm soát tốt tiến độ phát triển các mỏ dầu khí tiềm năng PVEP đang kiểm soát tốt tiến độ phát triển các mỏ dầu khí tiềm năng

Thông tin từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: Hiện PVEP đang tập trung kiểm soát tốt tiến độ phát triển mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12) để dự án này có thể được đưa vào khai thác trong tháng 12/2022. Cùng với đó, Tổng công ty đang đẩy mạnh phát triển mỏ Sư Tử Trắng Pha 2B - Lô 15-1, mỏ Đại Hùng Pha 3 - Lô 05-1(a), mỏ Kình Ngư Trắng và Kình Ngư Trắng Nam - Lô 09-2/09, cùng một số lô/mỏ quan trọng khác.

Theo báo cáo của PVEP, trong tháng 8 vừa qua, tổng sản lượng khai thác dầu khí đạt 0,3 triệu tấn quy dầu (toàn đề án là 0,6 triệu tấn quy dầu), đạt 120% kế hoạch tháng. Cộng dồn 8 tháng là 2,52 triệu tấn quy dầu (toàn đề án là 5,06 triệu tấn quy dầu), đạt 119% kế hoạch 8 tháng và 79% kế hoạch năm.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu và condensate tháng 8 là 0,22 triệu tấn (toàn đề án là 0,42 triệu tấn quy dầu), đạt 112% kế hoạch tháng. Cộng dồn 8 tháng là 1,69 triệu tấn (toàn đề án là 3,34 triệu tấn quy dầu), đạt 107% kế hoạch 8 tháng và 72% kế hoạch năm.

Đặc biệt, sản lượng khai thác dầu và condensate tháng 8 cao hơn nhiều so với kế hoạch do PVEP đã lùi kế hoạch đóng mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1) và mỏ Hải Sư Đen - Hải Sư Trắng (Lô 15-2/01) để bảo dưỡng tàu FPSO từ ngày 14 - 21/8/2022 sang ngày 1 - 7/9/2022. Đồng thời, tối ưu khai thác các giếng, mở luân phiên các giếng giàn Đại Hùng - 01 và tăng choke giếng Đại Hùng - 13P/18P/24XP giàn Đại Hùng - 02 trong ngưỡng an toàn mỏ.

Ngoài ra, hiệu quả máy nén khí và thành công chiến dịch bắn mở vỉa/WSO cho 9 giếng trong tháng 3 và tháng 5/2022 đã giúp gia tăng sản lượng tại Lô 16-1 và các giếng khoan mới duy trì khai thác tốt.

Cùng với đó, các mỏ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao tháng 8 gồm cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1), Tê Giác Trắng (Lô 16-1), Đại Hùng (Lô 05-1(a)), Lô 46CN, Cá Ngừ Vàng (Lô 09-2), Rạng Đông - Phương Đông (Lô 15-2), Cá Tầm (Lô 09-3/12), Rồng Đôi - Rồng Đôi Tây (Lô 11-2) và mỏ Bir Seba (Lô 433a - 416b) ở sa mạc Sahara - Algeria.

Vào ngày 31/8 vừa qua, PVEP đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2022 về sản lượng khí bán là 834 triệu m3. Sản lượng khí bán tháng 8 là 84 triệu m3 (toàn đề án là 174 triệu m3), đạt 147% kế hoạch tháng.

Về công tác phát triển mỏ, PVEP đang tiếp tục tập trung kiểm soát tiến độ dự án mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12), với mục tiêu đưa vào khai thác trong tháng 12/2022. Cùng với đó là đẩy mạnh các công việc phát triển mỏ Sư Tử Trắng pha 2B (Lô 15-1), mỏ Đại Hùng pha 3 và một số lô, mỏ quan trọng khác.

Trên cơ sở thực hiện vượt mức kế hoạch khai thác, PVEP cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính. Cụ thể, tổng doanh thu tháng 8 (phần PVEP là 4.002 tỷ đồng), toàn đề án là 8.667 tỷ đồng. Cộng dồn 8 tháng (phần PVEP là 31.487 tỷ đồng), toàn đề án là 69.605 tỷ đồng.

Về kế hoạch tháng 9/2022, báo cáo của PVEP cho biết: Sẽ duy trì vận hành thiết bị khai thác ổn định, tối ưu khai thác các giếng, tăng lưu lượng khai thác các giếng tiềm năng trong ngưỡng an toàn mỏ, với mục tiêu sản lượng khai thác đạt 0,27 triệu tấn quy dầu (toàn đề án là 0,56 triệu tấn quy dầu). Trong đó, sản lượng khai thác dầu và condensate đạt 0,19 triệu tấn (toàn đề án là 0,40 triệu tấn), sản lượng khí xuất là 72 triệu m3 (toàn đề án là 165 triệu m3).

Với công tác phát triển mỏ, PVEP sẽ tiếp tục tiến hành thi công và hoàn thành các giếng theo kế hoạch, tếp tục bám sát tiến độ dự án, hoàn thành lắp đặt Topside giàn CTC-2 mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12)./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động