RSS Feed for PVEP vai trò chủ lực trong hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của PVN | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 18/05/2024 19:24
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVEP vai trò chủ lực trong hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của PVN

 - Trên cơ sở khả năng thực hiện các chỉ tiêu khai thác dầu và khí, 6 tháng đầu năm 2012, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, với việc gia tăng trữ lượng đạt 6,79 triệu tấn dầu quy đổi, đạt 118% kế hoạch; tổng doanh thu đạt 32.044 tỷ VND, nộp ngân sách Nhà nước 9.674 tỷ VND; lợi nhuận trước thuế là 14.798 tỷ VND...

https://nangluongvietnam.vn/stores/news_dataimages/administrator/052012/07/07/pvep.jpg

PVEP là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động cốt lõi là thăm dò, khai thác dầu khí ở trong và ngoài nước

Công tác phát triển mỏ ở trong nước, PVEP đã hạ thủy thành công khối thượng tầng giàn H4 mỏ Tê Giác Trắng, hoàn thành hạ thủy và lắp đặt chân đế, khối thượng tầng giàn khai thác mỏ Sư Tử Trắng, hoàn thành công tác chế tạo và hạ thủy thành công giàn E1A, mỏ Rạng Đông - Phương Đông, ký Hợp đồng Tổng thầu EPCI giàn Thăng Long và Đông Đô; ký kết các Thoả thuận Kết nối Mỏ (TIA) và Thoả thuận Khung về Phân bổ và Đo lường (FAMA) phục vụ cho công tác kết nối giữa các mỏ Hải Sư Trắng, Hải Sư Đen (TLJOC) với mỏ Tê Giác Trắng (HLHVJOC)…

Ở nước ngoài, giàn khoan PDV - 39 thuộc Công ty liên doanh Khai thác và Nâng cấp dầu nặng lô Junin 2 (là Công ty liên doanh của PVEP và một đơn vị của Công ty Dầu quốc gia Venezuela) đã bắt đầu mũi khoan đầu tiên xuống lòng đất, mở đầu cho việc khai thác dòng dầu thương mại. Dự kiến tháng 9/2012, PVEP sẽ chính thức đón dòng dầu đầu tiên tại lô Junin 2 (Venezuela)…

Tổng giám đốc PVN, ông Đỗ Văn Hậu khẳng định, PVEP có vai trò chủ lực trong hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí của Tập đoàn, những kết quả mà PVEP đạt được đã đóng góp tích cực vào thành công chung của PVN.

Trong thời gian tới, PVEP cần tập trung vào các giải pháp đột phá, như phát triển khoa học công nghệ, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, nâng cao trình độ quản lý để nâng cao hiệu quả công tác thăm dò và khai thác tại các dự án trong và ngoài nước; đồng thời giảm chi phí hoạt động và sản xuất tại các dự án này để đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh.

NangluongVietnam

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động