RSS Feed for PVEP kiện toàn bộ máy điều hành | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/07/2024 04:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVEP kiện toàn bộ máy điều hành

 - Theo Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) Trần Quốc Việt, đây là giai đoạn Tổng công ty tái cơ cấu mạnh mẽ nhất, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và là việc cấp thiết cần phải làm trong thời điểm hiện nay để đảm bảo sự phát triển của Tổng công ty. Việc kiện toàn lãnh đạo bộ máy điều hành Tổng công ty vào thời điểm đầu năm là cơ hội rất thuận lợi để PVEP bắt tay ngay vào triển khai những công việc, nhiệm vụ của năm 2019.

Tổng giám đốc PVN trả lời phỏng vấn Tạp chí Năng lượng Việt Nam
Chính phủ yêu cầu PVN đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí đã khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng Đề án Cơ cấu lại tổng thể PVEP giai đoạn 2017-2020.

Theo PVEP, đề án đã được xây dựng một cách toàn diện, chi tiết, đánh giá và cơ cấu lại về tổ chức, lao động, tài chính, đầu tư và mô hình quản trị. Phân tích đánh giá các yếu tố tác động từ bên trong, bên ngoài, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn của Tổng Công ty trong bối cảnh giá dầu suy giảm. Đề án đã được PVN trình lên Bộ Công Thương để xem xét phê duyệt bản hiệu chỉnh vào tháng 07/2018.

Trong tháng 1/2019, PVEP đã triển khai công tác sắp xếp, tái cấu trúc bộ máy điều hành Tổng Công ty gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết 170-NQ/ĐU ngày 28/03/2018 Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Công tác đổi mới, sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy của PVEP là việc được PVEP tiến hành thường xuyên từ khi Tổng Công ty được thành lập (năm 2007) đến nay để thích ứng với các thay đổi môi trường kinh doanh, phù hợp với nguồn lực doanh nghiệp từng giai đoạn và công tác sắp xếp, tái cấu trúc bộ máy điều hành Tổng Công ty là một phần trong công tác tái cấu trúc tổng thể mà PVEP đang thực hiện.

Tính đến hết tháng 1/2019, PVEP đã cơ bản hoàn thành công tác cấu trúc nhân sự bộ máy điều hành Tổng Công ty, thu gọn số lượng nan/ văn phòng từ 15 xuống còn 11, sắp xếp, điểu chỉnh, bổ sung công việc của một số phòng thuộc ban, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công việc trong công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Sau khi hoàn thiện việc sắp xếp lại cơ cấu các ban/ văn phòng, PVEP đã thực hiện quy trình công khai, minh bạch việc bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt đối với các chức danh lãnh đạo ban/ văn phòng Tổng công ty.

Hiện tại, PVEP đã kiện toàn 11 nhân sự lãnh đạo cấp Trưởng ban/ Chánh Văn phòng cùng 23 nhân sự lãnh đạo cấp Phó trưởng ban/Phó Chánh Văn phòng. Trong thời gian tới, PVEP sẽ tiếp tục kiện toàn những vị trí cán bộ chủ chốt của các ban/ văn phòng đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ trong quá trình lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự cũng như đảm bảo lựa chọn được nhân sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các ban/ văn phòng sau tái cấu trúc.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động