RSS Feed for PVEP hoàn thành xuất sắc sản lượng khai thác quý I | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 08/12/2023 00:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVEP hoàn thành xuất sắc sản lượng khai thác quý I

 - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: Quý I/2017 đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu sản lượng khai thác và các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao, tiếp tục đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước.

PVN đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ năm 2002
Hoàn thành lắp đặt khối thượng tầng giàn Thỏ Trắng 3

 

Cụ thể, 3 tháng đầu năm 2017, PVEP đã đạt sản lượng khai thác 1,26 triệu tấn quy dầu, đạt 106% kế hoạch quý I, trong đó khai thác dầu đạt 0,98 triệu tấn, khai thác khí đạt 282 triệu m3. Doanh thu ước đạt 8.694 tỉ đồng, đạt 107% kế hoạch quý I và đạt 28% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước tính 2.291 tỉ đồng; Lợi nhuận sau thuế ước tính 801 tỉ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước 2.325 tỉ đồng.

PVEP hiện đang triển khai các hoạt động phát triển, tập trung triển khai các dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng Lô 05-1(a), Sư Tử Trắng Pha 2 và kiểm soát vận hành hệ thống ổn định các mỏ hiện có nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, đảm bảo đưa các giếng vào khai thác đúng hạn trong năm 2017, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đột phá đối với các phương án phát triển mỏ khác.

Về công tác tìm kiếm thăm dò, PVEP đã thực hiện rà soát toàn bộ hoạt động tại các dự án thăm dò khai thác, đề xuất các phương án tối ưu, các hoạt động tìm kiếm thăm dò triển khai trong phạm vi tối ưu công việc và ngân sách phù hợp với tình hình hiện nay. Trong quý I, PVEP đã hoàn thành thu nổ địa chấn 63,68km thử nghiệm tại Đề án Vùng Trũng An Châu, hiện đang đánh giá kết quả và thông số thu nổ sau xử lý. Bên cạnh đó, TCT đã chuẩn bị phương án địa chất các giếng khoan theo kế hoạch khoan, thi công 4 giếng khoan.

Trong tình trạng giá dầu thấp, công tác khai thác của PVEP gặp nhiều khó khăn, dẫn tới việc giảm đầu tư tại các dự án, hạn chế các hoạt động duy trì/gia tăng sản lượng khai thác. Tuy nhiên, với những nỗ lực chung của PVN/PVEP/Nhà điều hành và các đối tác, sản lượng khai thác dầu, khí các mỏ trong nước hầu hết vượt chỉ tiêu khai thác dầu khí được giao.

Đến nay, PVEP đang triển khai 52 dự án dầu khí (trong đó: 41 dự án trong nước và 11 dự án nước ngoài) và 2 dự án điều tra cơ bản; trong các dự án dầu khí PVEP điều hành 15 dự án, tham gia điều hành chung 11 dự án, tham gia góp vốn 26 dự án. Để đảm bảo khả năng cân đối vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, PVEP tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tối ưu chi phí, đàm phán/đàm phán lại với các nhà thầu để giảm giá dịch vụ (khoan, phát triển) phù hợp với biên độ giảm của giá dầu và xem xét giãn tiến độ các hạng mục công việc, đánh giá kỹ lưỡng để tối ưu tiến độ.

Trong quý I, do giá dầu đã có dấu hiệu phục hồi so với năm 2016 (bình quân đạt 56,39 USD/thùng), cùng với việc PVEP đã đưa ra rất nhiều giải pháp và triển khai quyết liệt như tối ưu/cắt giảm đầu tư, quản lý chi phí vận hành (Opex) và các chi phí khác… Tình hình tài chính của PVEP đã có sự cải thiện rõ rệt. PVEP đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch tài chính quý I Tập đoàn giao đồng thời dòng tiền của PVEP đã được đảm bảo an toàn thanh khoản tại thời điểm hiện nay.

Sang quý II/2017, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I và điều kiện triển khai thời gian tới, PVEP đã đề ra các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao. PVEP tiếp tục triển khai các công việc đã làm tốt trong quý I gồm theo dõi sát sao hàng ngày sản lượng khai thác thực tế so với kế hoạch được giao, thường xuyên cập nhật số liệu khai thác, rà soát và phân tích thường xuyên để có những kiến nghị kịp thời, hiệu quả nhằm tối ưu khai thác đồng thời tiếp tục tìm các giải pháp đột phá trong kỹ thuật, đề xuất nhiều sáng kiến, sáng chế, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện dòng tiền, đặc biệt trong giai đoạn giá dầu thấp và kéo dài.

Về các giải pháp tài chính, PVEP tiếp tục rà soát chặt chẽ góp vốn/giãn góp vốn cho các dự án dầu khí và tiếp tục có những kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền về việc ban hành các cơ chế tài chính đặc thù cho công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí cho PVN và PVEP. Cùng với đó, PVEP sẽ tiếp tục chủ động đề xuất triển khai công tác tái cấu trúc đơn vị lên Tập đoàn.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động