RSS Feed for PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/04/2024 23:04
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm

 - Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014 của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), ông Đỗ Văn Khạnh Tổng giám đốc cho biết, PVEP cho biết đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2014.

>> Đón dòng dầu đầu tiên tại mỏ Thăng Long - Đông Đô
>> Khai thác dòng dầu đầu tiên mỏ Diamond thuộc Lô 01 và 02

Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, PVEP đã có những bước đột phá hiệu quả, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra; Cụ thể, gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 8,67 triệu tấn quy dầu, bằng 116% kế hoạch và chủ yếu đến từ các giếng khoan do PVEP tự điều hành; sản lượng khai thác dầu khí đạt 2,48 triệu tấn quy dầu, bằng 102% kế hoạch, trong đó khai thác dầu đạt 107% kế hoạch; tổng doanh thu đạt gần 31 ngàn tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt gần 17,5 ngàn tỷ đồng, bằng 146% kế hoạch.

6 tháng đầu năm, PVEP nộp ngân sách Nhà nước đạt xấp xỉ 9,4 ngàn tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch; nộp Tập đoàn trên 6,4 ngàn tỷ đồng, đạt 141% kế hoạch.

Trong 6 tháng cuối năm, PVEP tiếp tục bám sát chủ trương lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty. Trước mắt, cần tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc thực hiện đồng bộ các giải pháp gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí, quản lý điều hành, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư - tìm kiếm dự án mới, tài chính, khoa học - công nghệ… để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm và kế hoạch cả năm 2014.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động