RSS Feed for PV Power Cà Mau phát lên lưới 4.119 triệu kWh trong 6 tháng đầu năm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 18/04/2024 20:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PV Power Cà Mau phát lên lưới 4.119 triệu kWh trong 6 tháng đầu năm

 - Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau (PV Power Cà Mau) cho biết, 6 tháng đầu năm sản lượng điện sản xuất đạt 4.119,4 triệu kWh, doanh thu đạt 7.362,3 tỷ đồng, giá thành sản xuất điện là 1.690 đồng/kWh.

Trong 6 tháng cuối năm, PV Power Cà Mau được giao nhiệm vụ sản xuất điện đạt 3.202 triệu kWh và tiêu thụ 622 triệu m3 khí.

Trong 6 tháng đầu năm, Nhà máy điện Cà Mau 1&2 được huy động công suất cao, tuy nhiên do phải chia sẻ lượng khí với Nhà máy đạm Cà Mau nên sản lượng điện sản xuất của 2 nhà máy điện tương đối thấp (NMĐ Cà Mau 1 bằng 59%, NMĐ Cà Mau 2 bằng 67% công suất khả dụng của các tổ máy).

Theo PV Power Cà Mau, trong khoảng thời gian tháng 2/2012, Nhà máy điện Cà Mau 2 chỉ được huy động một tổ máy do nhu cầu phụ tải giảm, trong thời gian này NMĐ Cà Mau 1 ngừng máy để sửa chữa máy phát của các tổ máy.

Trong quý I, hầu hết thời gian NMĐ Cà Mau 1&2 được Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) huy động 3 tổ máy, với sản lượng trung bình khoảng 24 triệu kWh/ngày, tương ứng với lượng khí tiêu thụ bình quân khoảng 4,5 triệu m3/ngày.

Quý II, NMĐ Cà Mau 1&2 được A0 huy động 4 tổ máy, với sản lượng trung bình khoảng 22,5 triệu kWh/ngày, tương ứng với lượng khí tiêu thụ bình quân khoảng 4,2 triệu m3/ngày.

Do tình hình thiếu khí, sự cố khí và áp suất khí cung cấp thấp trong giờ cao điểm nên các tổ máy của NMĐ Cà Mau 1&2 phải chuyển sang vận hành bằng nhiên liệu dầu DO theo yêu cầu của A0, với sản lượng là 52,5 triệu kWh, tương đương với 5.635 tấn dầu.

Trong thời gian này, PVGas Camau đang ngừng giàn cung cấp khí 14 ngày (từ ngày 5/7 - 18/7/2012) để thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ; NMĐ Cà Mau 1&2 dự kiến sẽ thực hiện tiểu tu lần lượt các tổ máy trong tháng 10 và tháng 11.

Trong 6 tháng cuối năm, PV Power Cà Mau được Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam giao sản xuất điện đạt 3.202 triệu kWh và tiêu thụ 622 triệu m3 khí.

NangluongVietnam

www.nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động