RSS Feed for NT2 đã hoàn thành trả nợ vay nước ngoài | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 16/06/2024 04:21
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

NT2 đã hoàn thành trả nợ vay nước ngoài

 - Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) đã hoàn thành trả nợ cho nguồn vốn vay nước ngoài phục vụ đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đúng hạn.


Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt mốc 40 tỷ kWh

Nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm đến cổ phiếu của NT2


Việc hoàn thành trả nợ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh bao gồm gốc và lãi lên tới 240,65 triệu USD và 227,04 triệu Euro, tương đương 11.375,1 tỷ đồng đã khẳng định tính hiệu quả của dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Tính hiệu quả của dự án còn thể hiện qua con số lũy kế cổ tức của cổ đông nhận được từ năm 2014 đến nay là 182,92% bằng tiền mặt, 11% bằng cổ phiếu và đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 2.805 tỷ đồng.

nt2,tnvnn,h1

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Tiếp nối sự phát triển của NT2 qua các năm, việc hoàn thành trả nợ vay sẽ giúp NT2 giảm được chi phí tài chính, chủ động dòng tiền phục vụ sản xuất - kinh doanh; từ đó gia tăng hiệu quả sản xuất - kinh doanh và phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông giao.

Năm 2021, dự báo tình hình kinh tế tiếp tục ảnh hưởng dịch Covid-19, khả năng nguồn cung năng lượng tái tạo tăng cao và giá khí có xu hướng tăng, vì vậy, NT2 đặt mục tiêu phấn đấu sản lượng điện 4.600 triệu kWh, tổng doanh thu 7.713 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 462,2 tỷ đồng

Trong năm 2021, NT2 tiếp tục thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đẩy mạnh công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Kết quả quý 1/2021, sản lượng điện NT2 đạt 954 triệu kWh, lợi nhuận sau thuế là 114,92 tỷ đồng, đạt 146% kế hoạch quý 1.

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được thành lập 15/06/2007 với vốn điều lệ hiện nay gần 2.879 tỷ đồng. NT2 là chủ đầu tư và trực tiếp vận hành Nhà máy điện tua bin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 công suất 750 MW, với sản lượng điện trung bình khoảng 5 tỷ kWh/ năm, tương đương doanh thu bán điện khoảng 8.000 tỷ đồng/năm./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động