RSS Feed for Nhiều dự án được PVC-MS bàn giao đúng tiến độ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 24/04/2024 12:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiều dự án được PVC-MS bàn giao đúng tiến độ

 - Năm 2016, Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) đã hoàn thành, hạ thủy và bàn giao các công trình, dự án đạt an toàn, chất lượng và tiến độ như: Topside RC9; dự án 3P của Bộ quốc phòng; Chân đế và Topside giàn nhà ở Sư Tử Trắng; Chân đế Thỏ trắng 3...

Hạ thủy Topside giàn nhà ở Sư Tử Trắng
Dựng thành công sàn upper deck giàn đầu giếng RC9
PVC-MS dựng sàn LQ Modul giàn nhà ở Sư Tử Trắng

Trong năm 2016, mặc dù không đạt các chỉ tiêu SXKD theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên, PVC-MS vẫn duy trì được mức tăng trưởng, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động, tỷ lệ chia cổ tức cho các nhà đầu tư.

Năm 2016, PVC-MS đã đạt được doanh thu 1.550 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng, nộp ngân sách 150 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức vẫn được duy trì mức 13% theo KH đặt ra, thu nhập bình quân: 15,8 triệu đồng/người/tháng.

PVC-MS đã hoàn thành, hạ thủy và bàn giao các công trình, dự án đạt an toàn, chất lượng và tiến độ như: Topside RC9; dự án 3P của Bộ quốc phòng; Chân đế và Topside giàn nhà ở Sư Tử Trắng; Chân đế Thỏ trắng 3...

Năm 2017, PVC-MS phấn đấu thực hiện sản lượng 1.404,00 tỷ đồng, doanh thu 1.224,00 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 79,00 tỷ đồng, nộp ngân sách NN 105,00 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 8%, thu nhập bình quân người lao động 12,30 triệu đồng/người/tháng.

PVC-MS sẽ tiếp tục tập trung thi công các dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhiệt điện Sông Hậu 1, Topside Thỏ trắng 3, Kho xăng dầu Nghi Sơn, dự án 3P của Bộ quốc phòng…

Song song đó, PVC-MS đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm thêm công việc, đẩy nhanh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ tại các công trình dự án, chú trọng ứng dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất, sắp xếp bố trí lao động hợp lý, tiết giảm chi phí, thực hiện công tác tái cơ cấu, rà soát định biên bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thương trường. 

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động