RSS Feed for Nhiệt điện Quảng Ninh đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào sản xuất, kinh doanh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 14/07/2024 04:49
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiệt điện Quảng Ninh đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào sản xuất, kinh doanh

 - Hiện nay, công nghệ thông tin (CNTT) đang hiện diện và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong quá trình quản trị, điều hành các hoạt động sản xuất - kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Thời gian qua, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) luôn chú trọng, đẩy mạnh việc triển khai các ứng dụng, phần mềm CNTT vào phục vụ trong tất cả các mặt điều hành SXKD.


Nhiệt điện Quảng Ninh đạt mốc sản lượng 50 tỷ kWh


Cụ thể, QTP đã thực hiện khảo sát định kỳ, nắm bắt được thực trạng ứng dụng CNTT tại đơn vị (nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT hiện có…) để đưa đưa ra kế hoạch triển khai các ứng dụng đảm bảo tính đồng bộ, thực tế, khả thi; đảm bảo thực hiện công việc với thời gian, chất lượng cao nhất, đồng thời không lãng phí thời gian, vật lực, tài lực...

QTP đã ứng dụng hiệu quả các phần mềm dùng chung của EVN để quản lý kỹ thuật, nhân sự, tài chính, thị trường điện và văn phòng điện tử; xây dựng phần mềm quản lý hợp đồng… đảm bảo tính chính xác, tránh trùng lập, thuận tiện trong trích xuất số liệu, tra cứu thông tin, giúp kết nối trực tiếp các số liệu vận hành của nhà máy với các đơn vị trong EVN, giảm tình trạng các báo cáo trùng lặp nhau.

Bên cạnh đó, QTP tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành hệ thống điện, chủ động phối hợp với EVNICT, các đơn vị chuyên ngành định kỳ bảo trì, cập nhật các phần mềm dùng chung của EVN; chủ động nghiên cứu các ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 trên thị trường, tìm hiểu, khai thác đầy đủ tính năng của các phần mềm, ứng dụng; kết hợp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các đơn vị về ứng dụng khoa học - công nghệ trong điều hành sản xuất.

Phần mềm quản lý nhân sự (HRMS).

Trong nhiều năm qua, QTP đã triển khai ứng dụng hơn 20 phần mềm CNTT, đáp ứng được tính thiết thực; giúp tăng hiệu quả công việc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Một số phần mềm được ứng dụng trong Công ty:

Một là: Phần mềm E-OFFICE giúp quản lý, số hóa văn bản, tiết kiệm thời gian xử lý văn bản, thuận tiện cho việc lưu trữ hồ sơ công việc.

Hai là: Phần mềm Quản lý nhân sự (HRMS): Quản lý hồ sơ nhân sự, đào tạo, tổ chức…

Ba là: Phần mềm Quản lý tài chính kế toán và vật tư (FMIS).

Bốn là: Phần mềm Quản lý kỹ thuật nguồn điện lưới điện (PMIS) phục vụ quản lý vận hành, quản lý công tác sản xuất điện của nhà máy thông qua việc báo cáo các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật.

Năm là: Các phần mềm liên quan đến hệ thống điện: Phần mềm SCADA, Phần mềm hỗ trợ thanh toán thị trường điện, Phần mềm chào giá thị trường điện, Phần mềm điều độ Hệ thống điện (DIM).v.v../.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động