RSS Feed for Nhiệt điện Phú Mỹ từng bước hướng đến doanh nghiệp số | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 24/05/2024 19:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiệt điện Phú Mỹ từng bước hướng đến doanh nghiệp số

 - Chủ đề năm 2021 của EVN là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, theo đó Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã từng bước triển khai thực hiện chuyển đổi số.


Nhiệt điện Phú Mỹ: Ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất


Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ (KHCN) đã tác động mạnh và sâu sắc đến các lĩnh vực hoạt động trên thế giới. Đây cũng vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, mỗi ngành và đòi hỏi phải có sự thay đổi phù hợp.

Việc ứng dụng thành quả của CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trên nền tảng số hoá sẽ có vai trò quyết định đến sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 1.

Tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, bên cạnh áp dụng những phần mềm dùng chung của EVN trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh như: ERP, PMIS, E-Office, HRMS, IMIS… Công ty còn xây dựng và áp dụng nhiều ứng dụng thiết thực như: Ứng dụng chữ ký, phòng họp không giấy E-Cabinet; các phần mềm nhật ký vận hành điện tử, bảng ghi thông số điện tử của các nhà máy điện trên máy tính bảng, kiểm kê vật tư bằng mã vạch trên mobile, quản lý thiết bị đường khí nóng của các NMĐ tua bin khí… Việc ứng dụng này đã tạo thuận lợi rất lớn trong công tác quản trị, giám sát, điều hành sản xuất của Công ty, giúp giải quyết nhanh chóng các thủ tục, kiểm soát được các thông số, dữ liệu và tiết kiệm thời gian.

Và việc thực hiện chuyển đổi số rõ nét nhất năm 2021 tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ là cùng với một số nội dung, nhiệm vụ cơ bản được triển khai như: Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai công tác chuyển đổi số; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025. Công ty đang nghiên cứu, đề xuất ứng dụng các giải pháp công nghệ số như: Ứng dụng hiện trường - Digital Worker, giám sát online, robot leo tường, giám sát trạm,… phục vụ công tác vận hành, sửa chữa. Tổ chức xây dựng cây thư mục, xây dựng Module RCM, nhập dữ liệu, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu chương trình quản lý kỹ thuật PMIS, quản lý kho,.. Xây dựng các biểu mẫu Dashboard phục vụ công tác trong các lĩnh vực quản trị, quản lý hoạt động sản xuất.

Kiểm tra các thông số vận hành từ nhật ký vận hành điện tử.

Cùng với đó Công ty đang tiếp tục triển khai khảo sát, đánh giá, xây dựng lộ trình phát triển chuyển đổi số tổng thể; triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, chuẩn bị, từng bước hướng đến doanh nghiệp số theo định hướng phát triển của Tập đoàn/Tổng Công ty.

Yếu tố quan trọng nhất tác động đến chuyển đổi số là yếu tố con người, vì vậy ngoài các chương trình do EVNGENCO 3 tổ chức, Công ty cũng đã phối hợp với các đơn vị đầu ngành trong nước tổ chức đào tạo nhận thức, hội thảo về chuyển đổi số, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho lực lượng quản lý, CBCNV trong Công ty.

Chuyển đổi số ở EVN đang diễn ra mạnh mẽ, bởi lẽ, với EVN chuyển đổi số được coi là nhiệm vụ cần được ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động của Tập đoàn hiện nay và thời gian tới. Vì vậy, những hành động của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ trong thực hiện chuyển đổi số sẽ góp phần vào mục tiêu xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành trong năm 2022./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động