RSS Feed for Ngành Than đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/12/2023 15:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Ngành Than đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

 - Trong 2 năm (2010 - 2011), nhờ chung sức đồng lòng của tập thể CBCNV, sự quan tâm chỉ đạo của ban lãnh đạo các đơn vị, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, gắn liền với bảo vệ môi trường.

 

 

 


Năm 2011, công tác quản lý sử dụng quỹ môi trường tập trung đã có nhiều chuyển biến tích cực, với tổng giá trị thực hiện là 679.547 triệu đồng/kế hoạch điều chỉnh 704.752 triệu đồng, đạt 96% trong đó tổng giá trị đã giải ngân là 413.221 triệu đồng.
 
Ngoài ra, Vinacomin đã tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường để tiếp nhận những kỹ thuật, công nghệ xử lý bãi thải, nước thải, kiến thức quản lý môi trường.

Đã ký thỏa thuận thực hiện 3 dự án với Tổng công ty phục hồi môi trường mỏ Hàn Quốc (MIRECO), 1 dự án hợp tác với NEDO (Nhật Bản), hợp tác với VINACOMIN - RAME về môi trường đã được Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức chấp thuận kéo dài đến hết năm 2014. Bên cạnh đó còn có 1 dự án mới được bổ sung phục hồi môi trường mỏ và tái sử dụng đất sau khai thác mỏ, ứng dụng cho 3 mỏ khai thác lộ thiên vùng TP. Hạ Long (Hà Tu, Núi Béo, 917) sau khi đóng cửa từ năm 2015 đến năm 2018. 

Trong thời gian qua, chất lượng môi trường vùng than Quảng Ninh đã được cải thiện rõ rệt. Sức ép của dư luận cộng đồng với môi trường vùng khai thác bauxite đã giảm. Các kỹ thuật và công nghệ môi trường được ứng dụng đã ngày càng tỏ ra hiệu quả, sát với thực tế đặc tính, đặc thù các đối tượng cần được xử lý, phục hồi.

Công tác quản lý môi trường ngày càng đi vào nề nếp, thể hiện đúng tầm vóc, quy mô sản xuất, kinh doanh. Lần đầu tiên Vinacomin đã giao nhiệm vụ cho cơ quan tư vấn trong ngành lập các đề án tổng thể, kế hoạch tổng thể mang tính quy hoạch để tổ chức quản lý môi trường trên quy mô vùng, dài hạn và đang chuẩn bị nghiệm thu để đưa công trình cơ sở dữ liệu môi trường trên quy mô toàn Tập đoàn vào hoạt động. 

Công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất của các ban chuyên ngành về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị sản xuất đã được thực hiện có hiệu quả, tác động tích cực đến nhận thức và trách nhiệm của cơ sở sản xuất. 

Tuy nhiên, bên cạnh việc thực hiện nghiêm công tác bảo vệ môi trường chung trong toàn Vinacomin, vẫn còn một số đơn vị chưa làm tốt trách nhiệm, dẫn tới bị xử phạt vi phạm pháp luật về môi trường. Trong năm 2010 có 1 đơn vị bị cảnh cáo và 7 đơn vị bị phạt với tổng số tiền là 329,5 triệu đồng; năm 2011 có 7 đơn vị bị phạt với tổng số tiền 460 triệu đồng.

Ông Bùi Văn Khích - Phó Tổng giám đốc Vinacomin cho biết, Vinacomin đã yêu cầu các đơn vị trong thời gian tới tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác BVMT, với nhiệm vụ tổng quát là tích cực quản lý ô nhiễm ngay từ đầu nguồn, trong đó tiếp tục thực hiện đầu tư các dự án trạm xử lý nước thải mỏ hầm lò và lộ thiên.

Phấn đấu đến cuối năm 2012, nước thải mỏ hầm lò phải được xử lý qua trạm xử lý nước thải và năm 2013, tất cả nước thải từ các mỏ lộ thiên được xử lý qua trạm xử lý nước thải.

Các đơn vị cần tiếp tục thực hiện các dự án: đường vận chuyển than chuyên dùng; cải tạo bãi thải; xử lý kim loại nặng các vùng khai thác khoáng sản; xây dựng khu lâm sinh và thử nghiệm đổ thải tại Đắk Nông và Lâm Đồng; trình duyệt báo cáo đầu tư dự án Nhà máy Xử lý chất thải nguy hại tại xã Dương Huy (Cẩm Phả) để có thể đưa vào hoạt động trong năm 2013.

Đối với các bãi thải mỏ đang hoạt động, cần đổ thải theo đúng quy hoạch và công nghệ đổ thải đã được Vinacomin duyệt; thường xuyên kiểm tra và có các giải pháp phòng ngừa khắc phục việc sạt lở đất đá xuống khu dân cư; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường và một số nhiệm vụ khác... 

 

(Nguồn: IRV)

 

www.nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động