RSS Feed for Năm nhóm giải pháp phát triển ngành Dầu khí Việt Nam trong ngắn hạn | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 25/06/2024 09:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Năm nhóm giải pháp phát triển ngành Dầu khí Việt Nam trong ngắn hạn

 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết số 01 và 02 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo đó, PVN yêu cầu các đơn vị tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 5 nhóm giải pháp về quản trị, tài chính, đầu tư, thị trường và cơ chế chính sách.
Ảnh hưởng cuộc chiến Nga - Ucraina đến các dự án hợp tác năng lượng tại Việt Nam Ảnh hưởng cuộc chiến Nga - Ucraina đến các dự án hợp tác năng lượng tại Việt Nam

Việt Nam và Nga có một số dự án hợp tác tương đối lớn trong lĩnh vực năng lượng vốn là lĩnh vực truyền thống của hai nước. Có dự án đã bị ảnh hưởng của cấm vận chống lại nước Nga từ việc sáp nhập bán đảo Crưm, có dự án sẽ chịu tác động do cuộc chiến Nga - Ucraina. Để trả lời cho câu hỏi: Cuộc chiến Nga - Ucraina tác động thế nào đến các dự án của Vietsovpetro, Nhiệt điện Long Phú 1, Nhà máy Điện khí Quảng Trị và dự án Điện gió ngoài khơi Vĩnh Phong? Chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam có một vài nhận định dưới đây.


Nhiệm vụ trọng tâm:

Theo Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2022, PVN chỉ đạo các đơn vị thành viên:

1/ Căn cứ vào tình hình thực tế chủ động điều hành linh hoạt, sáng tạo, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 được Chính phủ, cấp thẩm quyền giao, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của Tập đoàn và các đơn vị.

2/ Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong toàn Tập đoàn.

3/ Kiên định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, bảo vệ tối đa sức khỏe cho CBCNV.

4/ Bên cạnh đó, chủ động nâng cao công tác quản trị biến động, phân tích, dự báo, đón đầu, tận dụng xu hướng/cơ hội để xây dựng và thực thi các giải pháp ứng phó phù hợp từ Công ty mẹ - Tập đoàn đến từng đơn vị thành viên. Công ty mẹ - Tập đoàn là hạt nhân, định hướng, cầu nối liên kết, dẫn dắt/hỗ trợ hiệu quả hoạt động SXKD và đầu tư, thường xuyên kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị; quyết liệt tháo gỡ các nút thắt đầu tư, quyết tâm xử lý có kết quả các dự án khó khăn.

Chương trình hành động của PVN cũng tập trung vào việc hoàn thiện quy chế, quy trình quản trị nội bộ trong Tập đoàn. Tích cực phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để sớm sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách, đặc biệt là sửa đổi Luật Dầu khí cùng các văn bản hướng dẫn Luật Dầu khí và các khó khăn vướng mắc trong hoạt động SXKD nhằm tháo gỡ các rào cản, tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Song song đó, đẩy mạnh triển khai công tác chuỗi liên kết giá trị, liên kết các nguồn lực trong toàn Tập đoàn, tăng khả năng ứng phó với tác động tiêu cực từ bên ngoài, biến thách thức thành cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống, của từng đơn vị, từng sản phẩm sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, PVN sẽ chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động SXKD và đầu tư, đặc biệt là các dự án tại vùng nước sâu, xa bờ, nhằm tìm kiếm cơ hội gia tăng trữ lượng dầu khí, góp phần tăng cường sự hiện diện, khẳng định chủ quyền của Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển.

Năm nhóm giải pháp đột phá:

Với mục tiêu, quan điểm nêu trên, PVN yêu cầu các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn Tập đoàn tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả 5 nhóm giải pháp về quản trị, tài chính, đầu tư, thị trường và cơ chế chính sách.

1/ Nhóm giải pháp về quản trị: Tập trung nâng cao vai trò hạt nhân, định hướng, cầu nối liên kết, dẫn dắt của Công ty mẹ - Tập đoàn đối với tất cả các đơn vị thành viên. Tiếp tục tích cực nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chuỗi liên kết giữa các đơn vị thành viên, các khối trong Tập đoàn, tăng cường sử dụng nguồn lực nội bộ, từ đó đảm bảo gia tăng dòng tiền, giá trị gia tăng và lợi nhuận giữa các đơn vị trong Tập đoàn (chuỗi E&P - vận tải - lọc hóa dầu - dịch vụ kỹ thuật; chuỗi khai thác - khí - điện; chuỗi lọc dầu - phân phối sản phẩm dầu khí; chuỗi khí - điện - cảng biển…).

Bên cạnh đó, Tập đoàn và các đơn vị thành viên tập trung thực hiện ứng dụng các hình thức quản lý tiên tiến của hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP), tăng cường việc tập trung vào công tác quản trị rủi ro trong hoạt động SXKD; tiếp tục xây dựng phương án số hóa toàn diện cơ sở dữ liệu để ứng dụng quản trị trên nền tảng số…

2/ Nhóm giải pháp về tài chính: Bám sát diễn biến thị trường tài chính, tiền tệ để quản trị hiệu quả dòng tiền và kiểm soát chặt chẽ rủi ro; tập trung xử lý các tồn tại về tài chính và các tài sản không sinh lời để kịp thời lành mạnh hóa tình hình tài chính của Tập đoàn. Quản trị tốt kế hoạch thu xếp vốn cho các dự án đầu tư trọng điểm của Tập đoàn. Thực hiện tiết giảm chi phí vay, đối với các hợp đồng vay trong nước có thể xem xét đàm phán tái cấu trúc để giảm thiểu chi phí vay vốn; tổ chức đàm phán và ký các hợp đồng hạn mức tín dụng ngoại tệ/nội tệ ngắn hạn với các ngân hàng trong nước...

3/ Nhóm giải pháp về đầu tư:

- Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

- Hoàn thành đầu tư đưa vào vận hành đúng kế hoạch các dự án điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1.

- Bám sát cơ quan có thẩm quyền để sớm có chủ trương, giải pháp cụ thể triển khai dự án Nhiệt điện Long Phú 1.

- Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng công suất Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

- Tập trung hoàn thành công tác quyết toán các dự án đã hoàn thành đưa vào vận hành.

4/ Trong công tác thị trường:

- PVN sẽ tiến hành đánh giá và tập trung tìm kiếm cơ hội ở trong và ngoài nước.

- Tận dung tối đa các hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam đã ký kết để mở rộng thị trường.

- Mở rộng hợp tác, liên doanh liên kết với các đối tác nước ngoài.

- Xây dựng, hình thành chuỗi liên kết từ cung cấp nguyên nhiên liệu sản xuất tiêu thụ, phấn đấu triển khai thực hiện 30 chuỗi liên kết trong năm 2022.

5/ PVN tích cực làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để sớm sửa đổi, ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động dầu khí; sớm ban hành khung pháp lý/cơ chế hoạt động cho các hợp đồng dầu khí mà Tập đoàn hiện được giao tiếp nhận để có cơ sở pháp lý và thực hiện gia tăng sản lượng khai thác dầu trong nước trong năm 2022.

Với vị trí và vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, là tập đoàn kinh tế lớn của đất nước, PVN tiếp tục thể hiện quyết tâm đoàn kết một lòng, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022, đóng góp vào sự phục hồi, phát triển của nền kinh tế đất nước./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động