RSS Feed for Năm nhiệm vụ trọng tâm của TKV năm 2022 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 25/05/2022 21:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Năm nhiệm vụ trọng tâm của TKV năm 2022

 - Với những thành công nổi bật của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đạt được trong năm 2021 cùng những tin vui, khởi đầu thuận lợi ngay từ những ngày đầu Xuân Nhâm Dần, CBCN- NLĐ toàn Tập đoàn sẽ thực hiện nhiệm vụ năm 2022 với tâm thế phấn khởi và đạt được nhiều thành công vượt trội ngay trong quý 1 và cả năm 2022.
Chủ tịch HĐTV TKV trả lời phỏng vấn Chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ tịch HĐTV TKV trả lời phỏng vấn Chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong 3 tập đoàn kinh tế nhà nước, được Chính phủ giao trọng trách trụ cột trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Năm 2021 - năm thứ hai liên tục vừa chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm đầu của Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, mặc dù gặp nhiều khó khăn chồng chất, nhưng với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” và lao động sáng tạo của Thợ mỏ - Ngành than, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ cùng chính quyền địa phương các cấp trên cả nước, công nhân, cán bộ và người lao động của Tập đoàn đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. Nhân dịp xuân Nhâm Dần, Chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn về những vấn đề nêu trên, xin giới thiệu cùng bạn đọc.


Theo đó, Tập đoàn tập trung thực hiện nghiêm túc 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất: Thực hiện triệt để, đạt hiệu quả cao việc thích ứng linh hoạt với tinh thần không chủ quan, không lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19; tranh thủ thời cơ, thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ với mục tiêu phòng chống dịch triệt để, sản xuất - kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ hai: Các cấp ủy Đảng nâng cao vị trí, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo duy nhất, xuyên suốt, toàn diện và là trung tâm của sự đoàn kết, dân chủ; chủ động trong lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trước mọi diễn biến của thị trường, của dịch bệnh tác động đến hoạt động SXKD của các đơn vị và của Tập đoàn.

Thứ ba: Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đạt những thành công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V nhiệm kỳ 2020 - 2025; luôn giữ chữ “tín” với các đối tác, bạn hàng, tôn trọng nguyên tắc “Khó khăn chia sẻ, thắng lợi chia đôi”.

Thứ tư: Tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/ĐU, ngày 6/1/2022 của Đảng ủy Tập đoàn về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022; đẩy mạnh áp dụng quản trị bằng công nghệ số hóa, tăng cường phát triển nguồn nhân lực; tăng cường kiểm tra, giám sát trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ năm: Tăng cường công tác chăm lo đời sống, môi trường làm việc cho NLĐ, nâng cao năng suất lao động; giữ gìn và phát triển mối quan hệ bền vững với nhân dân các địa phương; phát động tốt phong trào thi đua lao động sản xuất trong toàn Tập đoàn, phấn đấu đạt năng suất và hiệu quả cao nhất.

Năm 2022, TKV đặt ra mục tiêu sản đạt tổng doanh thu của toàn Tập đoàn: 131,6 ngàn tỷ đồng tăng 2% so với thực hiện năm 2021. Nộp ngân sách 18,1 nghìn tỷ đồng; lợi nhuận toàn Tập đoàn 3,5 nghìn tỷ đồng. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn 13,6 triệu đồng/người/tháng… Tập đoàn sẽ phấn đấu tiêu thụ 43 triệu tấn than; trong đó, trong nước 41,20 triệu tấn, than xuất khẩu 1,8 triệu tấn. Đồng thời, sản xuất 39,1 triệu tấn than; 100,6 ngàn tấn tinh quặng đồng; 9,6 tỷ kWh điện…

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, với những thuận lợi và khó khăn song hành, TKV và các đơn vị thành viên tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai những nhóm giải pháp đồng bộ, đột phá, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động