RSS Feed for Năm 2016 có thêm 16 nhà máy tham gia thị trường điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 25/06/2024 08:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Năm 2016 có thêm 16 nhà máy tham gia thị trường điện

 - Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 79/QĐ-ĐTĐL ngày 20 tháng 11 năm 2015 ban hành danh sách các nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2016. Theo đó, tổng số lượng các nhà máy sẽ chào giá trực tiếp trên thị trường điện là 79 nhà máy, tăng 16 nhà máy so với năm 2015.

Hoàn thiện quy định cam kết phát triển dự án điện

Theo Quyết định, có 4 nhóm loại hình tham gia chính, bao gồm: các nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016; các nhà máy điện dự kiến trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh trong năm 2016; các nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh và các nhà máy điện tạm thời gián tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

Như vậy ngay từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, sẽ có 63 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường điện với tổng công suất đặt 14.912 MW. Trong đó có 45 nhà máy thủy điện (chiếm 38% tổng công suất thị trường); 13 nhà máy nhiệt điện (chiếm 38% tổng công suất thị trường); còn lại là 05 các nhà máy tua-bin khí (chiếm 24% tổng công suất thị trường).

Quyết định cũng nêu rõ 16 nhà máy điện mới (với tổng công suất 6.239,5 MW) khẩn trương hoàn thiện các điều kiện theo quy định (về cơ sở hạ tầng, hợp đồng mua bán điện, giấy phép hoạt động điện lực…) để sớm trực tiếp tham gia thị trường điện trong năm 2016. Khi các nhà máy điện này đáp ứng đủ điều kiện, tham gia thị trường điện trong năm 2016, sẽ có 79 nhà máy chào giá trực tiếp trên thị trường điện trong tổng số 110 nhà máy điện công suất trên 30MW và sẽ nâng tổng công suất đặt giao dịch trực tiếp trên thị trường phát điện cạnh tranh lên 21.151,5 MW đạt 54% tổng công suất đặt của toàn hệ thống điện quốc gia 38.953,5 MW.

Theo kế hoạch năm 2016 thị trường điện cạnh tranh sẽ chuyển sang một cấp độ mới đó là vận hành và chạy thử nghiệm thị trường bán buôn điện cạnh tranh, đến thời điểm này số lượng nhà máy tham gia trực tiếp đã tăng gấp đôi so với thời điểm thị trường đi vào vận hành tháng 7 năm  2012 và con số này còn tăng cao khi các nhà máy điện BOT, nhà máy SMHP và các nhà máy bán điện cho khu công nghiệp có thể tham gia trực tiếp thị trường theo Đề án riêng trong năm 2016.

Ngoài ra, Quyết định 79/QĐ-ĐTĐL cũng đã liệt kê danh sách 11 nhà máy điện mới đang trong giai đoạn hoàn thiện, tạm thời gián tiếp tham gia thị trường điện năm 2016, dự kiến tham gia thị trường điện trong các năm tiếp theo. Nhờ đó, sẽ tạo định hướng cho 11 nhà máy điện này sẽ thực hiện các công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật của Thị trường phát điện cạnh tranh, đảm bảo chuẩn bị tốt và đồng bộ để tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động