RSS Feed for Một số thông tin về sự cố máy biến áp 500kV Hiệp Hòa | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 06/12/2023 21:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Một số thông tin về sự cố máy biến áp 500kV Hiệp Hòa

 - Sau một số sự cố máy biến áp tại trạm 500kV Hiệp Hòa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cho biết như sau:

>> EVN hoàn thành nhiều công trình lưới điện trong tháng 5
>> Đóng điện Trạm biến áp 220kV Thành Công
>> 20 năm vận hành đường dây siêu cao áp 500kV Bắc - Nam
>> Bước đột phá về tổ chức của ngành Năng lượng Việt Nam

Ngày 14/05/2014, máy biến áp 500kV-900MVA AT1 trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa bị sự cố pha A phải tách ra khỏi vận hành, máy biến áp AT2- 900MVA thứ 2 vận hành bình thường cung cấp điện cho phụ tải.

Đến ngày 21/05/2014, máy biến áp AT2 trạm biến áp Hiệp Hòa lại bị sự cố pha B phải tách ra khỏi vận hành. Ngay trong ngày 21/05, để khẩn trương khắc phục sự cố, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho thành phố Hà Nội và các vùng phụ cận, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) đã chỉ đạo Công ty Truyền tải Điện 1 huy động mọi nguồn lực để tổ chức thí nghiệm, kiểm tra các pha không bị sự cố của 2 máy biến áp, lực chọn các pha đảm bảo tiêu chuẩn vận hành, vận chuyển pha C AT2 lắp thay pha A AT1 (bị sự cố ngày 14/05) và đưa máy biến áp AT1 trở lại vận hành buổi trưa ngày 23/05/2014 (sau 2 ngày bị sự cố).

Dự án đầu tư xây dựng công trình trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt theo Quyết định số 397/QĐ-EVN-HĐQT ngày 25/5/2007. Nguồn vốn đầu tư bằng nguồn vay tín dụng từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước (gồm vốn vay trong nước và vốn đầu tư xây dựng của EVN). EVN giao Ban Quan lý dự án các công trình điện miền Trung (AMT) quản lý thực hiện dự án, thời gian thực hiện từ 2007-2010; Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 là đơn vị tư vấn thiết kế.

Hồ sơ mời thầu "Gói thầu số 1, lô 1.1 cung cấp máy biến áp tự ngẫu và các phụ kiện máy biến áp" do Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1 lập đã được EVNNPT phê duyệt Hồ sơ mời thầu tại Quyết định số 137/QĐ-NPT ngày 23/02/2014. Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi quốc tế. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. Nguồn vốn: ADB. Sau khi xét thầu AMT đã lựa chọn được nhà thầu Gói thầu số 1, lô 1.1 là nhà thầu Liên doanh Xian XD Transformer Co Ltd và Công ty TNHH Đại Hoàng Hà.

Báo cáo kết quả xét thầu được ADB thông qua ngày 29/4/2010.

Các máy biến áp do nhà thầu xây lắp được thực hiện lắp đặt theo đúng sự giám sát và hướng dẫn của các chuyên gia, riêng các hạng mục đấu nối các đầu cuộn dây lên sứ máy biến áp do các chuyên gia trực tiếp thực hiện.

Công tác thí nghiệm, nghiệm thu, đóng điện đã được tổ chức tiến hành theo đúng quy định, không có hiện tượng bất thường nào xảy ra. Quá trình vận hành cho đến trước thời điểm xảy ra sự cố đã được thực hiện quản lý theo đúng quy trình, quy định và hướng dẫn của nhà sản xuất.

Theo quy trình xử lý sự cố, máy biến áp thứ 2 (AT2), NPT đã tập trung rà soát, đề xuất và thực hiện theo chỉ đạo của EVN điều chuyển máy biến áp 500kV-900MVA thuộc dự án trạm biến áp 500kV Mỹ Tho để khẩn trương thay thế cho máy biến áp AT2 Hiệp Hòa, thời gian vận chuyển máy biến áp là 25 ngày, đầu tháng 7 NPT sẽ hoàn thành việc lắp đặt, thí nghiệm, nghiệm thu và đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp AT2, đảm bảo trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa vận hành theo đúng thiết kế.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động