RSS Feed for Mỏ hầm lò II-TKV phát động Thứ tư 29/11/2023 09:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Mỏ hầm lò II-TKV phát động "Tháng công nhân"

 - Ngày 4/5, tại các khu vực Vàng Danh, Nam mẫu, Tràng Khê, Mạo Khê, Công ty xây dựng mỏ hầm lò II-TKV đã tổ chức lễ phát động "Tháng công nhân" năm 2016, với chủ đề: "Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì việc làm, đời sống của người lao động".

 

Chủ tịch Công đoàn mỏ hầm lò II Nguyễn Đình Quế cho biết, phong trào thi đua “Tháng công nhân” nhằm khơi dậy ý thức tự giác, lao động sáng tạo, phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng trong các cấp công đoàn và người lao động, phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” nêu cao truyền thống "Kỷ luật và đồng tâm của người thợ mỏ", phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

Bên cạnh đó, phong trào còn tích cực tạo ra các hoạt động công đoàn thi đua lao động sáng tạo, khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, thu nhập nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CBCNV-LĐ. Xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tôn vinh kịp thời các cá nhân, tập thể đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, đóng góp cho sự phát triển  bền vững của đơn vị và Công ty.

Theo Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đình Quế, trong “Tháng công nhân” năm 2016, các cấp công đoàn sẽ phối hợp cùng chuyên môn, đoàn thanh niên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, diễn đàn “Vững bước dưới lá cờ Đảng quang vinh”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, xây dựng nhân rộng phong trào “Ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn”, để giúp đỡ, đảm bảo ổn định đời sống cho CN; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, tay nghề, bậc thợ cho công nhân.

 

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi các gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách trên địa bàn các đơn vị đóng quân, tổ chức diễn đàn, đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân để kịp thời tháo gỡ khó khăn, ổn định tư tưởng công nhân góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa...

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Đình Quế nhấn mạnh, phong trào còn tập trung phối hợp với chuyên môn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và đời sống cho CNLĐ, nhất là thợ mỏ. Công tác an toàn lao động trong “Tháng công nhân” được đặc biệt chú trọng. Vấn đề việc làm, tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe cho công nhân được thực hiện đồng bộ.

“Dù hiện nay Công ty đang gặp phải những khó khăn nhất định nhưng vẫn xác định, đầu tư, cải thiện điều kiện làm việc, nơi ăn nghỉ, điều kiện đi lại cho công nhân là hết sức cần thiết...”, Chủ tịch Nguyễn Đình Quế cho biết.

Tổ chức hoạt động “Tháng công nhân” nhằm mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong Công ty; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị quan tâm chăm lo đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện sống, làm việc của công nhân, viên chức, lao động; trong đó, tập trung cho hoạt động tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giải quyết những khó khăn, bức xúc của công nhân, viên chức, lao động, nêu gương người tốt, việc tốt trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần cùng Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển SXKD phát triển bền vững, vì mục tiêu "An toàn - Đổi mới - Hiệu quả - Phát triển" tháng 5 và cả năm 2016.

TÔ QUỐC HÙNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động