RSS Feed for Mỏ hầm lò Thứ tư 07/12/2022 07:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Mỏ hầm lò II-TKV phát động "Tháng công nhân"

Mỏ hầm lò II-TKV phát động "Tháng công nhân"

Ngày 4/5, tại các khu vực Vàng Danh, Nam mẫu, Tràng Khê, Mạo Khê, Công ty xây dựng mỏ hầm lò II-TKV đã tổ chức lễ phát động "Tháng công nhân" năm 2016, với chủ đề: "Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Vì việc làm, đời sống của người lao động".
Phiên bản di động