RSS Feed for Lễ chào mừng dòng dầu đầu tiên từ mỏ Hải Sư Trắng và Hải Sư Đen | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 22/02/2024 01:02
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Lễ chào mừng dòng dầu đầu tiên từ mỏ Hải Sư Trắng và Hải Sư Đen

 - Ngày 5/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Liên doanh Điều hành chung Thăng Long (TL JOC) đã tổ chức Lễ chào mừng sự kiện khai thác dòng dầu đầu tiên (First Oil) từ hai mỏ Hải Sư Trắng và Hải Sư Đen.

>> Giàn Thỏ Trắng cho dòng dầu đầu tiên
>> Mỏ Hải Sư Trắng đã cho dòng dầu thương mại đầu tiên

 

 

Đúng 8h58’ ngày 19/05/2013, Thăng Long JOC bắt đầu khai thác dòng dầu đầu tiên từ giếng HST-3P mỏ Hải Sư Trắng. Và một tháng sau, 11h05’ ngày 19/6/2013 Thăng Long JOC đón tiếp dòng dầu đầu tiên từ mỏ Hải Sư Đen, với việc đưa vào khai thác giếng HSD-1X. Cả hai sự kiện này đều đúng thời hạn Thăng Long JOC đã cam kết 3 năm trước đây. Với 6 giếng từ hai mỏ Hải Sư Trắng và Hải Sư Đen, sản lượng khai thác trung bình đạt 15.000 thùng dầu/ngày.

Thành công của hai dự án Hải Sư Trắng và Hải Sư Đen với dòng dầu đầu tiên khai thác theo kế hoạch đặt ra đã minh chứng cho những nỗ lực, đóng góp to lớn và sự hợp tác hiệu quả của các nhà thầu chính do 100% người Việt Nam điều hành như PTSC M&C, PV Drilling và rất nhiều các nhà thầu phụ khác.

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

'Sẽ chẳng có đột phá về Biển Đông'
Lá gan người Mỹ và cuộc chiến Syria
Trung Quốc: Bạn hay thù của nước Mỹ?
Nước cờ khôn ngoan, bản lĩnh của Nhật ở châu Á
Vận mệnh quốc gia và lòng tự trọng...

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động