RSS Feed for Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Xí nghiệp Khí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 29/02/2024 02:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021 của Xí nghiệp Khí

 - Năm 2021 là năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới nói chung và hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) tại Xí nghiệp Khí (Vietsovpetro) nói riêng do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19: Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa các giàn nén khí phải dời lại nhiều lần, sản lượng khí từ các JOC về bờ bị suy giảm. Tuy nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, tập thể Xí nghiệp Khí đã vận hành thường xuyên, an toàn, liên tục và hiệu quả các tổ máy nén khí để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất chính được giao.
Xí nghiệp Khí: Vượt tiến độ công tác dừng giàn bảo dưỡng, sửa chữa 2021 Xí nghiệp Khí: Vượt tiến độ công tác dừng giàn bảo dưỡng, sửa chữa 2021

Nhằm đảm bảo hệ thống đường ống, máy móc thiết bị trên các công trình khí luôn vận hành trong điều kiện an toàn và ổn định, duy trì hiệu suất cao, Xí nghiệp Khai thác các công trình Khí (Xí nghiệp Khí) phối hợp các bên liên quan trong chuỗi dự án khí đã tổ chức thực hiện thành công công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ trong tháng 10/2021, bước đầu đánh dấu sự hoạt động thuận lợi của các công trình khí trong năm tới, là thành quả hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro: “Vietsovpetro chung sức đồng lòng, thi đua phòng chống, chiến thắng đại dịch Covid-19; phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2021 được Hội đồng 53 phê duyệt và các nhiệm vụ bổ sung do Tập đoàn dầu khí giao cho”.


Cụ thể, việc thực hiện các chỉ tiêu về nén khí của đơn vị trong năm 2021: Tổng khối lượng khí cao áp cung cấp cho gaslift và khí vào bờ ước đạt 3,54 tỷ m3, đạt 99,2% kế hoạch năm 2022 (3,57 tỷ m3); lượng khí cung cấp về bờ ước tính đến hết năm 2021 là 0,91 tỷ m3, đạt 101% kế hoạch (0,9 m3); lượng khí gaslift phục vụ khai thác dầu (bao gồm cả sản lượng khí gaslift nén cho mỏ CNV và Cá Tầm) ước tính đến hết năm 2021 là 2,63 tỷ m3, đạt 98,5% kế hoạch (2,67 tỷ m3), trong đó khí gaslift phục vụ khai thác dầu cho Vietsovpetro ước tính đến hết năm 2021 là 2,52 tỷ m3, đạt 98,6% kế hoạch (2,55 tỷ m3) đảm bảo tối ưu việc cung cấp khí cho hệ tống gaslift khai thác dầu của Vietsovpetro - sản lượng khai thác dầu bằng phương pháp gaslift chiến đến 92,4% tổng sản lượng dầu khai thác trong năm 2021 của Vietsovpetro.

Về công tác cung cấp dịch vụ cho khách hàng bên ngoài, năm 2021, Xí nghiệp Khí đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu dịch vụ ngoài là 3,8 triệu USD (tương ứng 6%) so với kế hoạch Hội đồng 53 phê duyệt là 64,7 triệu USD. Tổng doanh thu dịch vụ ngoài chiếm khoảng hơn 30% tổng doanh thu dịch vụ ngoài của cả Vietsovpetro.

Đặc biệt, trong năm 2021, Xí nghiệp Khí đã phối hợp cùng Xí nghiệp Khai thác và các phòng ban chức năng Vietsovpetro đàm phán thống nhất đơn giá và các điều kiện Hợp đồng thu gom, nén khí Bể Cửu Long giai đoạn 2021 - 2023. Đây là hợp đồng quan trọng nhất đem lại doanh thu dịch vụ ngoài chủ yếu cho Xí nghiệp Khí.

Để đạt được những thành công đó, trước hết, không chỉ bởi sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự hỗ trợ của các phòng ban/đơn vị trong Vietsovpetro mà còn có sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV Xí nghiệp Khí trong việc thực hiện các giải pháp kinh tế - kỹ thuật - quản lý để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, trong đó bao gồm:

1/ Các giải pháp về công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa.

2/ Giải pháp về công tác an toàn và bảo vệ môi trường, công tác xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

3/ Giải pháp về công tác cung ứng vật tư, mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ.

4/ Giải pháp về thực hiện tiết kiệm chống lãng phí.

5/ Giải pháp về công tác sáng kiến sáng chế và khoa học công nghệ.

6/ Giải pháp về công tác tổ chức cán bộ và đào tạo.

7/ Giải pháp về công tác hạch toán kế toán./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động