RSS Feed for Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 4 tháng đầu năm 2024 của TKV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 21/05/2024 10:08
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 4 tháng đầu năm 2024 của TKV

 - Trong tháng 4/2024, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng tối đa. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch điều hành.
TKV khẳng định khả năng tự chủ về tài chính TKV khẳng định khả năng tự chủ về tài chính

Với những con số ấn tượng năm 2023: Doanh thu trên 170 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 7.800 tỷ đồng; các hệ số tài chính được duy trì trong phạm vi an toàn cho phép; hệ số bảo toàn vốn Công ty mẹ là 1,03 lần… Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tiếp tục một lần nữa khẳng định khả năng tự chủ về tài chính, tiếp tục đóng vai trò quan trọng của một trong ba trụ cột an ninh năng lượng quốc gia trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

TKV nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đời sống người lao động TKV nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đời sống người lao động

Năm 2023, thực hiện mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chú trọng chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động.

Kết thúc tháng 4, TKV đã sản xuất 3,63 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ đạt 5,05 triệu tấn; đất bóc đạt 15,86 triệu m3; đào lò đạt 22.822 mét. Sản xuất 119,5 nghìn tấn khoáng sản Alumin quy đổi, tiêu thụ alumin đạt 127,9 nghìn tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 8,8 nghìn tấn, 2.690 tấn đồng tấm; 850 tấn kẽm thỏi; 13.800 tấn phôi thép.

Ngoài ra, đã sản xuất và tiêu thụ 965 triệu kWh điện; sản xuất gần 7.000 tấn thuốc nổ, tiêu thụ 9.000 tấn. Sản xuất 16.000 tấn Amon Nitrat, tiêu thụ 15.600 tấn.

Nhờ những kết quả trên đã giúp TKV đạt doanh thu tổng số của tháng 4/2024 là 16.513 tỷ đồng.

Như vậy, trong 4 tháng năm 2024, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 56.856 tỷ đồng, đạt 32,5 % kế hoạch năm, bằng 104 % so với cùng kỳ. Than thương phẩm đạt 17,87 triệu tấn, bằng 114% so với cùng kỳ. Than nguyên khai sản xuất 13,72 triệu tấn, bằng 102 % so với cùng kỳ. Bốc xúc đất đá đạt gần 56 triệu m3 bằng 142 % so với cùng kỳ. Tổng số mét lò đào đạt 83.970 mét. Than tiêu thụ đạt 17,42 triệu tấn bằng 110 % so với cùng kỳ, trong đó cung cấp cho các hộ điện 15,32 triệu tấn than bằng 113 % cùng kỳ.

Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm, TKV đã sản xuất 3,42 tỷ kWh điện, bằng 112 % so cùng kỳ. Hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp sản xuất 30.085 tấn bằng 124 % cùng kỳ...

Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch điều hành, đã giúp TKV nộp ngân sách nhà nước 8,46 ngàn tỷ đồng trong 4 tháng năm 2024. Tiền lương toàn TKV 16,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 100,6 % kế hoạch; trong đó sản xuất than đạt 17,9 triệu đồng/người/tháng.

Bước vào tháng 5/2024, TKV thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh với một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản xuất 3,3 triệu tấn than nguyên khai; 14,5 triệu m3 đất bóc; 22,45 ngàn mét lò đào; nhập khẩu 1 triệu tấn than, tiêu thụ 5,25 triệu tấn, riêng các hộ điện 4,71 triệu tấn.

Dự kiến, sản phẩm Alumina đạt 130 ngàn tấn, tinh quặng đồng đạt 9.450 tấn, đồng tấm đạt 2.400 tấn, kẽm thỏi 850 tấn, phôi thép đạt 18.300 tấn. Mục tiêu sản xuất điện đạt 1.007 triệu kWh, sản xuất thuốc nổ đạt 5.800 tấn, tiêu thụ 9.000 tấn. Amon Nitrat sản xuất 14.500 tấn, tiêu thụ 14.000 tấn.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Tập đoàn sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị sản xuất chủ động, linh hoạt, đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, triển khai kế hoạch cung cấp than cho điện các tháng cao điểm mùa khô trong năm 2024. Tập trung công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đảm bảo đủ điện cho khai thác, đổ thải…

TKV cũng tăng cường kiểm tra công tác an toàn, an ninh trật tự bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ. Tiếp tục đẩy mạnh trồng cây phủ xanh các bãi thải, khai trường, xây dựng và duy trì các giải pháp chống bụi triệt để tại các kho than tập trung, khu vực sản xuất gần khu dân cư và các tuyến đường chuyên dụng./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động