RSS Feed for Hội đồng Vietsovpetro tổ chức Kỳ họp lần thứ 51 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 27/05/2024 16:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hội đồng Vietsovpetro tổ chức Kỳ họp lần thứ 51

 - Chiều ngày 11/7/2019, tại Trụ sở làm việc của Bộ máy điều hành Vietsovpetro, 105 - Lê Lợi, Vũng Tàu đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 51 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro.

Vietsovpetro và các nghiên cứu thầm lặng phía sau 'giọt dầu'
Vietsovpetro: Mô hình hợp tác quốc tế kiểu mẫu thành công ở Việt Nam

Ông Nguyễn Quỳnh Lâm - Tổng Giám đốc Vietsovpetro phát biểu chào mừng Kỳ họp Hội đồng lần thứ 51.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quỳnh Lâm - Tổng Giám đốc Vietsovpetro đã nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, đại biểu đã đến tham dự Kỳ họp lần thứ 51 Hội đồng Vietsovpetro và cho biết Hội đồng lần này nhận được sự kỳ vọng, trông đợi rất lớn từ tập thể người lao động sau gần 4 năm chấp nhận giảm thu nhập của mình để chia sẻ khó khăn tài chính với Vietsovpetro.

Theo ông Lâm, các kỳ họp 49-50, Hội đồng Vietsovpetro cũng đã đề cập đến việc sẽ phục hồi các chế độ lương thưởng, cũng như tăng lương cho người lao động căn cứ trên sự hồi phục của giá dầu, chỉ số giá tiêu dùng, và xu hướng tăng lương trên thị trường lao động Việt Nam.

Đặc biệt là những thành tích mà Vietsovpetro đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa định biên và chi phí nhân viên, trong lợi nhuận từ cung cấp dịch vụ ngoài...

"Những điều kiện này hiện nay đã chín muồi nên kỳ họp 51 Hội đồng lần này thực sự là thời điểm thích hợp để xem xét những quyết sách nói trên, nhằm đảm bảo công bằng và tạo cơ chế động viên khuyến khích người lao động, tạo điều kiện cho Vietsovpetro phát triển bền vững" - Ông Lâm khẳng định.

Ông Bondarenko V.A. - Phó Tổng giám đốc thứ nhất Vietsovpetro báo cáo tổng kết công tác SXKD của Vietsovpetro 6 tháng đầu năm 2019.

Ông Bondarenko V. A. - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Vietsovpetro đã báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro 6 tháng đầu năm 2019, các biện pháp sẽ thực hiện để Vietsovpetro đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2019. Báo cáo nêu rõ:

Mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn về điều kiện khai thác dầu khí, tuy nhiên bằng những nỗ lực to lớn, tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như sản lượng khai thác dầu khí, tìm kiếm thăm dò, khoan khai thác, cung cấp khí vào bờ, cung cấp dịch vụ cho các đơn vị bên ngoài.

Đặc biệt là kết quả các chỉ tiêu tài chính đều đạt ở mức cao như doanh thu bán dầu khí-condensate, trích nộp ngân sách nhà nước, lợi nhuận hai Phía từ khai thác dầu khí cũng như lợi nhuận từ dịch vụ bên ngoài đều vượt kế hoạch, làm tiền đề để Vietsovpetro hoàn thành mọi nhiệm vụ Hội đồng giao cho trong cả năm 2019, mang lại lợi ích cho nhà nước và lợi nhuận cho Hai phía.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019, Vietsovpetro đã khai thác được 1,921 triệu tấn dầu/condensate đạt 107,8% kế hoạch, 75 triệu m3 khí thiên nhiên, đạt 121% kế hoạch. Tại Lô 09-3/12, đã khai thác được 102,2 nghìn tấn dầu, đạt 78,3% kế hoạch. Nguyên nhân chưa hoàn thành kế hoạch khai thác dầu 6 tháng đầu năm 2019 tại mỏ Cá Tầm là do tính chất các vỉa sản phẩm không tốt như dự báo.

Cùng với dầu thô, đã cung cấp khí vào bờ 534,3 triệu m3 (đạt 205% kế hoạch).

Về công tác tìm kiếm thăm dò, đến thời điểm 30/6/2019 đã thi công 3664 mét khoan tại giếng R-60, hoàn thành thi công giếng khoan MTT-1X-ST.  Kết thúc thử vỉa 2 giếng MTT-1X-ST và R-55 (là 2 giếng chuyển tiếp từ 2018), gia tăng trữ lượng địa chất/thu hồi là 1838/316 ngàn tấn.

Về khoan khai thác, trong 6 tháng đầu năm 2019, tại lô 09-1, Vietsovpetro đã khoan được 12.505 m đạt 103% kế hoạch, kết thúc thi công 4 giếng (133% kế hoạch), thực hiện sửa chữa lớn 20 lượt giếng khoan (117,6% kế hoạch), sửa chữa giếng đặc biệt 20.548 mét (124,7% kế hoạch). Tại lô 09-3/12 đã khoan 18.254m (đạt 143,1% kế hoạch), kết thúc thi công 4 giếng khai thác (133% kế hoạch).

Các lĩnh vực hoạt động khác phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí như xây dựng cơ bản, nghiên cứu khoa học, khảo sát thiết kế, địa vật lý, vận tải biển, vận tải ô tô, cơ điện, kho cảng cùng các hoạt động phụ trợ đã tiến hành đồng bộ, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất, góp phần đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao cho Vietsovpetro trong 6 tháng đầu năm 2019.

Về doanh thu bán dầu, khí-condensate 6 tháng đầu năm 2019, tại Lô 09-1 là 950,1 triệu USD (đạt 106,9% kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước 452,4 triệu USD (đạt 110,7% kế hoạch), lợi nhuận phía Nga 129,4 triệu USD (bao gồm cả phần lợi nhuận bổ sung của năm 2018) đạt 205,1% kế hoạch, phía Việt Nam là 95 triệu USD (144,6% kế hoạch); tại Lô 09-3/12, phần của VSP, doanh thu bán dầu là 31,6 triệu USD (51,3% kế hoạch), nộp ngân sách nhà nước 10,5 triệu USD (đạt 54,2% kế hoạch), lợi nhuận phía Nga 2,1 triệu USD (49,8% kế hoạch), phía Việt Nam là 2,2 triệu USD (49,8% kế hoạch).

Để tiết giảm chi phí sản xuất, Vietsovpetro đã tăng cường công việc tự thực hiện, giảm thuê dịch vụ ngoài, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả. Tổng chi phí sản xuất Lô 09-1 thực tế 5 tháng đầu năm 2019 là 192,4 triệu USD, thấp hơn so với kế hoạch 12,2%.

Về hoàn thiện cơ cấu tổ chức, trong 6 tháng đầu năm Vietsovpetro đã cắt giảm 126 chức danh Phía Việt Nam, từ 1/1/2019 đã thực hiện tập trung hóa chức năng 1 số phòng, ban, thực hiện sát nhập một số phòng ban khác tại các đơn vị trực thuộc.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2019, Vietsovpetro sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất mà Kỳ họp 50 Hội đồng đã giao; Phấn đấu xây dựng và đưa giàn BK-20 vào vận hành đúng tiến độ để nhận dòng dầu đầu tiên dự kiến vào 30/10/2019, đồng thời triển khai mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng xây dựng BK-21 khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép; Thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt và các nghĩa vụ đối với các lô hiện có, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tiềm năng dầu khí và khả năng tham gia của Vietsovpetro vào các lô mở ở Việt Nam, Liên bang Nga, các nước thứ ba.

Các bên ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 51 trước sự chứng kiến của các khách mời và đại biểu tham dự.

Phát biểu tại Kỳ họp, đại diện cho 2 Phía trong Hội đồng ghi nhận trong 6 tháng đầu và dự kiến đến cuối năm 2019, Vietsovpetro đã và sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất chính được Hội đồng 50 phê duyệt. Tuy nhiên, sẽ còn rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ của các tháng cuối năm 2019.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cả năm 2019 do Hội đồng giao, 2 Phía đề nghị Vietsovpetro nhanh chóng triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức - kỹ thuật, đẩy mạnh hoàn thiện cơ cấu tổ chức, áp dụng các giải pháp khoa học, công nghệ, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, tối ưu hóa chi phí sản xuất nhằm nâng cao hơn hiệu quả các lĩnh vực hoạt động.

Hai Phía sẽ tiếp tục trao đổi, tổ chức làm việc thường xuyên để có giải pháp kịp thời hỗ trợ Vietsovpetro hoàn thành nhiệm vụ.

Các bên đã tiến hành ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 51 trước sự chứng kiến của các khách mời và đại biểu tham dự.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động