RSS Feed for GENCO 2 luôn tạo cơ hội để người lao động phấn đấu | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 28/02/2024 10:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

GENCO 2 luôn tạo cơ hội để người lao động phấn đấu

 - Phát biểu tại Hội nghị Người lao động cơ quan Tổng công ty Phát điện 2 (GENCO 2) năm 2018, ông Trương Hoàng Vũ - Tổng giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh: luôn tạo cơ hội để mọi CBCNV phấn đấu và có cơ hội phát triển. Cán bộ được bổ nhiệm phải là cán bộ có năng lực tốt, có uy tín và đạo đức tốt. Tổng công ty cũng sẽ đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển dụng người giỏi vào hệ thống…

Ông Trương Hoàng Vũ - Tổng giám đốc GENCO2 trả lời các kiến nghị, đề xuất của người lao động.

Tại hội nghị, ông Bùi Văn Thắng - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty EVNGENCO 2 đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 của Tổng công ty.

Theo đó, năm 2017, GENCO 2 đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kế hoạch được giao. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh với những kết quả khả quan. Cụ thể, tất cả các thông tin, dữ liệu từ nhiều chương trình nghiệp vụ rời rạc đã được tổng hợp vào một cổng thông tin điện tử duy nhất. Bên cạnh đó, tất cả các chương trình đều có thể sử dụng một tài khoản duy nhất để đăng nhập và 100% CBCNV đã được cấp phát tài khoản email nội bộ.

Tiếp đó, hội nghị đã tiến hành thảo luận các nội dung được nêu trong báo cáo, dau đó, lãnh đạo cơ quan trả lời các ý kiến của người lao động đã được tổng hợp từ các Ban chức năng. Các ý kiến được nêu tại hội nghị có tinh thần xây dựng cao, đóng góp xây dựng cơ quan Tổng công ty ngày càng hoạt động hiệu quả, văn minh.

 

Tại hội nghị, ông Trương Hoàng Vũ - Tổng giám đốc GENCO 2 đã trả lời các kiến nghị, đề xuất của người lao động. Đồng thời ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác quản lý, triển khai đấu thầu, công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh.

Tổng giám đốc GENCO 2 nhấn mạnh, năm 2017 Tổng công ty đã có một năm rất thành công và quan trọng là vai trò dẫn dắt của cơ quan Tổng công ty. Cơ quan Tổng công ty không phải là một mắc xích trung gian, mà là đầu tàu có vai trò dẫn dắt của một doanh nghiệp”.

Với phương châm quản lý của Tổng công ty đối với các đơn vị thành viên, được đúc kết thành các phẩm chất: "Công khai - Dân chủ - Kỷ cương - Thuyết phục - Quyết liệt - Đúng mực".

Về tinh thần làm việc của CBCNV, ông Trương Hoàng Vũ chỉ đạo xây dựng các tiêu chí: "Kỹ lưỡng - Sâu sát - Trách nhiệm - Sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau - Tôn trọng - Trung thực - Khách quan - Đổi mới, sử dụng thành thục các thiết bị thông minh". Đồng thời khẳng định, Tổng công ty luôn tạo cơ hội để mọi CBCNV phấn đấu và có cơ hội phát triển. Cán bộ được bổ nhiệm phải là cán bộ có năng lực tốt, có uy tín và đạo đức tốt. Tổng công ty cũng sẽ đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tuyển dụng người giỏi vào hệ thống… 

Năm 2018 tiếp tục sẽ là năm đầy thách thức và nhiều nhiệm vụ nặng nề, ông Trương Hoàng Vũ mong rằng toàn thể CBCNV tiếp tục nỗ lực, phát huy tốt vai trò cơ quan đầu não, đưa Tổng công ty ngày càng phát triển, hoàn thành mọi nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

NGỌC MI - VĂN PHÒNG GENCO 2

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động