RSS Feed for EVNNPT tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2015 - 2020) | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 17/05/2022 01:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNNPT tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2015 - 2020)

 - Ngày 28/7/2020, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2015 - 2020).Tại Hội nghị, ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của EVNNPT (giai đoạn 2015 - 2020): Trong 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua thiết thực đã lan tỏa, thu hút được đông đảo công nhân lao động tham gia và mang lại hiệu quả cao trên các mặt hoạt động.

Nổi bật trong số đó là các phong trào: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hàng năm; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm; thi đua “Lao động giỏi”... qua đó đã tập hợp, khơi dậy và phát huy có hiệu quả truyền thống vẻ vang của ngành Điện, của Tổng công ty.

CBCNV EVNNPT đã phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, góp phần tích cực vào thành quả chung của EVNNPT, đảm bảo việc quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định. Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp, nghiệm thu, tiếp nhận đưa vào vận hành các dự án theo quy hoạc điện VII điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong những năm qua, EVNNPT luôn đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định lưới truyền tải điện với suất sự cố thấp hơn so với suất sự cố cho phép; hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện truyền tải với mức tăng trưởng bình quân 9,02%/năm; các chỉ tiêu điện tự dùng cho truyền tải, tổn thất truyền tải điện, sửa chữa lớn, lợi nhuận hàng năm đều hoàn thành kế hoạch được giao. Đặc biệt, nhiều năm qua toàn Tổng công ty không để xảy ra tai nạn lao động.

Về công tác đầu tư xây dựng giai đoạn 2016 - 2020, khối lượng và nhiệm vụ trong công tác đầu tư xây dựng đối với Tổng công ty là rất lớn, với mục tiêu đầu tư phát triển lưới điện truyền tải đáp ứng tốc độ phát triển cao của phụ tải, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm phục vụ đấu nối nguồn, các dự án đảm bảo cấp điện cho Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước. Trong giai đoạn 2016 - 2020, EVNNPT đã khởi công 213 công trình, đóng điện 255 công trình lưới điện truyền tải.

Về công tác tài chính, EVNNPT đã thu xếp vốn với tổng giá trị 24.800 tỷ đồng, đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu ĐTXD của EVNNPT trong giai đoạn 5 năm qua. Đặc biệt năm 2019, Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT ở mức BB, bằng công ty mẹ - EVN và mức xếp hạng quốc gia; xếp hạng tín nhiệm độc lập của EVNNPT đạt mức BB+, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để EVNNPT đa dạng hóa các nguồn tài chính và huy động vốn trên thị trường tài chính quốc tế.

Trong 5 năm qua, toàn Tổng công ty đã có trên 800 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được áp dụng trong thực tế sản xuất, làm lợi nhiều tỷ đồng, các sáng kiến đã hỗ trợ đắc lực giúp CBCNV nâng cao hiệu quả công việc, góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động có tác dụng lớn trong việc khích lệ người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

EVNNPT đã chuyển 60,8% TBA 220 kV sang vận hành theo tiêu chí không người trực; ứng dụng thiết bị bay không người lái kiểm tra đường dây; trang bị hệ thống định vị sự cố cho 69 đường dây quan trọng; đưa vào ứng dụng hệ thống quan trắc cảnh báo sét, thiết bị giám sát bản thể MBA cho 4 MBA 500 kV, giám sát dầu trực tuyến cho toàn bộ các MBA và kháng điện 500 kV, hoàn thành hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm...

Trong 5 năm qua có nhiều công trình được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy EVN, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đảng ủy EVNNPT công nhận và quyết định gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành như Đại hội Đảng toàn quốc, lần thứ XII, lần thứ XIII, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, lần thứ III, Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II, lần thứ III.

Tiêu biểu như: Xây dựng đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; nâng dung lượng tụ bù dọc 500 kV Nho Quan - Hà Tĩnh; nâng công suất TBA 500 kV Ô Môn; đường dây 500 kV mạch 3; TBA 220 kV Ninh Phước; nâng công suất TBA 500 kV Vĩnh Tân là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc biệt, “Công trình Đường đây 500 kV Bắc - Nam” đã được vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn những công trình ” là một trong những công trình điển hình góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Tập thể lao động xuất sắc” được lồng ghép vào các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác, xây dựng nếp sống văn hóa... đã đem lại ý nghĩa sát thực của các danh hiệu này, làm cho người lao động thực sự thấy tự hào khi được vinh danh, khen thưởng. 

Cùng với phong trào thi đua lao động sản xuất, EVNNPT cũng tích cực hưởng ứng các và tham gia các hoạt động do EVN phát động như phong trào từ thiện nhân đạo, tương thân, tương ái do EVN phát động như “Tuần lễ hồng EVN”, “Tiếp sức đến trường”, “Mái ấm công đoàn”, “Ủng hộ các địa phương bị thiên tai, lũ lụt”, “Ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid 19”...

Sau 12 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể CBCNV EVNNPT đã trưởng thành vượt bậc cả về tinh thần, bản lĩnh, trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, có tay nghề vững vàng, có truyền thống đoàn kết vượt qua khó khăn và luôn nhiệt huyết, tích cực thi đua lao động sáng tạo để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Luôn coi trọng tính nhân văn, giầu lòng nhân ái và có khát vọng vươn lên.

Hội nghị lần này của EVNNPT đã đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu, cách làm hay để nhân rộng, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua ngày càng phát triển toàn diện; thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sẳc các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, xây dựng và phát triển EVNNPT trong chặng đường tiếp theo.

Hội nghị đã tôn vinh, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh đoàn kết, gắn bó, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, chủ động vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Hội nghị , ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với các nội dung cơ bản là: EVNNPT tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “ Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất”;  “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua liên kết trên các công trình trọng điểm, cấp bách”; “Phong trào thi thợ quản lý vận hành giỏi”; “Các công trình gắn biển chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, của ngành Điện và của Tổng công ty”; phong trào thực thi “Văn hóa EVNNPT” thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước. Đảm bảo hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; kiểm tra, đánh giá thực trạng các phong trào thi đua tại đơn vị, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất; đưa công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực, thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị và Tổng công ty trong năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2025.

Thay mặt cho người lao động trong toàn Tổng công ty, ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đã phát biểu hưởng ứng phát động thi đua của Tổng Giám đốc EVNNPT. Để triển khai thực hiện phát động thi đua của Tổng Giám đốc EVNNPT, các đơn vị phải bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể về sản xuất kinh doanh hàng năm được Tổng công ty giao; Giám đốc và Công đoàn các đơn vị phối hợp xác định rõ mục tiêu, phạm vi, đối tượng thi đua, đề ra các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể, phù hợp với thực tế của đơn vị và có tính khả thi để phát động thi đua trong đơn vị mình, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025 của EVNNPT.

Một số hình ảnh:

EVNNPT tổ chức Hội nghị thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của EVNNPT giai đoạn 2015 - 2020.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đã phát biểu hưởng ứng phát động thi đua của Tổng Giám đốc EVNNPT.

Phát biểu tham luận của Đội TTĐ KrÔng Búk.

 

 

Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phòng trào thi đua yêu nước.

QUANG THẮNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động