RSS Feed for EVNNPT tiếp nhận báo cáo “Lộ trình công nghệ thông tin” | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 18/04/2024 23:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNNPT tiếp nhận báo cáo “Lộ trình công nghệ thông tin”

 - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phối hợp với Công ty Tangible International Cooperation (Mỹ) tổ chức lễ bàn giao Báo cáo cuối cùng thuộc dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) “Lộ trình công nghệ thông tin cho EVNNPT”.

Hoa Kỳ tài trợ giải pháp lưới điện thông minh cho Việt Nam

Theo EVNNPT, dự án do Cơ quan Phát triển và Thương mại Hoa kỳ (USTDA) tài trợ trên cơ sở tài trợ không hoàn lại, Công ty Tangible International Cooperation của Mỹ là nhà thầu thực hiện dự án.

​Tổng số vốn của dự án là 907.850 USD, trong đó phần vốn tài trợ không hoàn lại của USTDA là 627.850 USD; 158.000 USD do Nhà thầu Tangible International Corporation của Mỹ đóng góp trên cơ sở giảm giá phần mềm, giảm giá nhân công, phần còn lại tương đương 122.000 USD là vốn đối ứng do EVNNPT đóng góp, bao gồm các chi phí như nguồn nhân lực, chi phí cho cán bộ EVNNPT đi khảo sát tại đơn vị, chi phí cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng làm việc cho chuyên gia...

Báo cáo cuối cùng được thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết giữa EVNNPT và Nhà thầu Tangible International Corporation, gồm 10 hoạt động đã triển khai trong quá trình thực hiện hỗ trợ kỹ thuật nêu trên. Nội dung chính của báo cáo tập trung xây dựng Lộ trình 10 năm hiện đại hóa lưới truyền tải điện của EVNNPT, theo phương pháp tiếp cận thực hiện theo 3 giai đoạn (2016  - 2018, 2018 - 2022, 2022 - 2025) dựa trên các phân tích lợi ích kinh tế, tài chính và chi phí, với các hệ thống công nghệ thông tin mới và hệ thống thông tin tích hợp hiện tại nhằm đạt được các mục tiêu quản lý và vận hành của EVNNPT.

Báo cáo cuối cùng này được bàn giao cho EVNNPT, khép lại quá trình thực hiện, dự án HTKT do USTDA tài trợ chính thức kết thúc. Báo cáo sẽ là cơ sở để EVNNPT triển khai thực hiện Lộ trình công nghệ thông tin cho EVNNPT phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng như đề án phát triển Lưới điện thông minh (Smart Grid) ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 18/11/2012.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động