RSS Feed for EVN tiếp tục đồng hành cùng Lai Châu xóa đói, giảm nghèo | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/03/2024 02:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN tiếp tục đồng hành cùng Lai Châu xóa đói, giảm nghèo

 - Ngày 12/9/2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức “Hội nghị sơ kết Chương trình 30a, EVN hỗ trợ 03 huyện Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ - tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2009 -2015”.

EVN và UBND tỉnh Lai Châu, UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ đã ký kết Thỏa thuận hỗ trợ chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho giai đoạn 2016 - 2020.  

Thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, EVN được phân công hỗ trợ cho 03 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ thuộc tỉnh Lai Châu.

Tập trung vào thế mạnh của EVN là cung cấp điện cho các hộ dân làm tiền đề cho việc phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ nghèo và một số hỗ trợ khác, Chương trình hỗ trợ của EVN giai đoạn 2009 - 2015 đã hoàn thành và đến được với người dân, đạt được những hiệu quả góp phần vào thành công chung của công tác giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Chương trình phát triển mở rộng lưới điện nông thôn, cấp điện đến từng hộ dân có ý nghĩa xã hội rất to lớn, mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương và đã góp phần rất lớn trong việc cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt của nhân dân khu vực nông thôn vùng sâu, vùng xa của các huyện. Các công trình lưới điện đưa vào vận hành đã phát huy được hiệu quả, hoạt động sản xuất của người dân chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, dịch vụ góp phần xoá đói, giảm nghèo và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, dịch vụ tương đối rõ nét, thu nhập đầu người tăng cao theo hàng năm (tăng bình quân khoảng hơn 1,7 triệu đồng/người/năm). Góp phần đưa tỉnh Lai Châu từ tỉnh có tỷ lệ số hộ có điện thấp nhất cả nước vào năm 2009, chỉ có 37% xã và 29,4% hộ dân có điện đến nay đã đạt 100% xã và 84,8% hộ dân có điện, vượt trước 6 tháng so với mục tiêu Nghị quyết của tỉnh Lai Châu đề ra. Riêng 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ đạt tỷ lệ 92,5% hộ dân có điện.

Cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, các nội dung hỗ trợ của EVN và với sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo, trong giai đoạn 2009 đến 2014 (năm 2015 chưa tổng kết), toàn tỉnh đã có 32.948 hộ thoát nghèo. Trong đó, 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ do EVN hỗ trợ đã có 16.098 hộ thoát nghèo (chiếm gần 50% số hộ thoát nghèo của toàn tỉnh Lai Châu). Trong giai đoạn 2009 – 2014, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm trung bình hàng năm 5,84%. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo tại 3 huyện Than Uyên, Tân Uyên và Phong Thổ giảm 6,76%/năm vượt chỉ tiêu Nghị quyết 30a đề ra (bình quân giảm 5%/năm).

Tổng nguồn vốn cho chương trình đầu tư lưới điện và hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2009-2015 là 575 tỷ đồng.

EVN và UBND tỉnh Lai Châu, UBND các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ đã ký kết Thỏa thuận hỗ trợ chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững cho giai đoạn 2016 - 2020.  Việc ký kết Thỏa thuận đã thể hiện ý chí, quyết tâm, cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng UBND tỉnh Lai Châu, UBND 03 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ và bà con nhân dân nỗ lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, cải thiện đời sống của người dân, cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống, củng cố và tăng cường an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự và an toàn xã hội của tỉnh Lai Châu nói chung và 03 huyện Than Uyên, Tân Uyên, Phong Thổ nói riêng.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cho biết: với vai trò là một trong những Tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, trong những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị Đảng và Nhà nước giao đó là đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống nhân dân. Trong đó, việc đưa điện về vùng sâu, vùng xa đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của Tập đoàn, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào khu vực chưa có điện trong phạm vi cả nước. Theo Nghị quyết 30a của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam vinh dự được phân công hỗ trợ 3 huyện: Phong Thổ, Than Uyên và Tân Uyên của tỉnh Lai Châu.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam luôn coi việc tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng là nhiệm vụ chính trị xã hội quan trọng, đồng thời là vinh dự và trách nhiệm của mỗi người lao động, ông Dương Quang Thành phát biểu.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng định, Tập đoàn sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung được ký kết trong Thoả thuận hỗ trợ, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng và kịp thời điều chỉnh các nội dung hỗ trợ phù hợp với mục tiêu từng giai đoạn và hoàn cảnh cụ thể. 

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động