RSS Feed for EVN: Tạo đột phá từ nguồn nhân lực chất lượng cao | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 18/06/2024 13:33
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN: Tạo đột phá từ nguồn nhân lực chất lượng cao

 - Trong thời gian tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ tập trung xây dựng đội ngũ CBCNV có đủ năng lực: tâm, đức và tài, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, là giải pháp đột phá đưa Tập đoàn phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Định hình tương lai bền vững cho ngành Điện Việt Nam

EVN cho biết: giai đoạn 2013 - 2015, EVN đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân với chất lượng ngày càng cao, hệ thống điện đã có dự phòng.

Theo EVN, gắn liền với hoạt động SXKD, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đã đạt mục tiêu đề ra, bám sát định hướng xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực do Tập đoàn đề ra.

EVN đã từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý thống nhất công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Việc lập kế hoạch đào tạo dần đi vào nề nếp với số lượng đào tạo hàng năm đạt 2 lần/người/năm; vượt gấp đôi so với mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.

Đặc biệt, các chương trình đào tạo cán bộ quản lý bắt đầu được thực hiện có hệ thống nhằm đáp ứng mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và năng lực tốt, có cơ cấu phù hợp với Chiến lược phát triển của Tập đoàn, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ.

Trong giai đoạn 2013 - 2015, đội ngũ kỹ sư được đào tạo ở nước ngoài đã tốt nghiệp về nước, bắt đầu làm việc và đóng góp hiệu quả vào hoạt động của các đơn vị trong EVN. EVN cũng triển khai chương trình đào tạo sau đại học tại nước ngoài, xây dựng đội ngũ chuyên gia kỹ thuật, hướng tới tự chủ về công nghệ, tăng cường nghiên cứu ứng dụng thực tế, giảm bớt sự phụ thuộc vào tư vấn/chuyên gia nước ngoài. 

Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo chuẩn bị sản xuất đã được tổ chức kịp thời, chuẩn bị nguồn nhân lực vận hành đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn cho các công trình điện trọng điểm của EVN. Các trường đại học, cao đẳng thuộc EVN cũng đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong tuyển sinh dài hạn, tăng cường đào tạo cho các đơn vị thành viên của EVN.

Tổng số lao động của EVN tính đến cuối năm 2014 là 106.011 người, trong đó lao động SXKD điện là 92.163 người, chiếm 87%. Trình độ lao động đã tăng lên so với giai đoạn trước, gần 95% lực lượng lao động qua đào tạo, trong đó, đại học và trên đại học chiếm 33,72%, cao đẳng và trung cấp chiếm 24,33%, công nhân kỹ thuật chiếm 36,87%, trình độ khác 5,08%.

Bên cạnh một số kết quả đã đạt được, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vẫn còn một số hạn chế. Người lao động EVN tuy được đào tạo cơ bản nhưng nhiều kỹ năng như kỹ năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm vẫn còn hạn chế... Nhiều công việc hiện nay vẫn phải thuê tư vấn nước ngoài thực hiện, như giám sát tổng thầu EPC các dự án nhiệt điện, thiết kế đập RCC cho dự án thủy điện..., năng suất lao động (kWh/người) vẫn còn thấp, chỉ cao hơn các nước kém phát triển trong khu vực như Lào, Campuchia, Myanmar...

Trong thời gian tới, EVN sẽ tập trung xây dựng đội ngũ CBCNV có đủ năng lực: Tâm, đức và tài, hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD giai đoạn 2016 - 2020. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, là giải pháp đột phá đưa Tập đoàn phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Theo đó, EVN sẽ tạo cơ hội học tập, phát triển công bằng, rộng rãi cho người lao động. Mỗi CBCNV sẽ được đào tạo trung bình 40 giờ/năm, trong đó tập trung đào tạo đáp ứng các nhiệm vụ trọng tâm xác định từng năm...

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động