RSS Feed for EVN đảm bảo có lãi giai đoạn 2012-2015 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 26/02/2024 10:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN đảm bảo có lãi giai đoạn 2012-2015

 - Giá bán điện sẽ từng bước được nâng lên để đảm bảo đến năm 2013, giá điện bình quân theo giá thị trường. Giai đoạn 2012 - 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần đảm bảo kinh doanh có lãi.

Đó là một trong những yêu cầu quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 của EVN vừa được Thủ tướng phê duyệt (Quyết định số 854 ngày 10/7/2012).

Cụ thể, để đảm bảo các chỉ tiêu tài chính - kinh doanh trên, Quyết định của Thủ tướng nêu rõ nguyên tắc: EVN thực hiện phân bổ các khoản lỗ do sản xuất kinh doanh điện chưa tính hết vào giá điện từ trước năm 2011 cho các năm 2012 và 2013, đồng thời, phân bổ các khoản chênh lệch tỷ giá trong giai đoạn từ 2012 đến 2015.

Đến năm 2015, các chỉ tiêu tài chính của EVN phải đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính cho vay vốn. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 3 lần, tỷ lệ tự đầu tư lớn hơn 30% và hệ số thanh toán nợ phải lớn hơn 1,5 lần.

Cuối năm ngoái, Bộ Công Thương công bố sản xuất kinh doanh điện của EVN lỗ 10.162 tỷ đồng, trong đó, chưa tính đến các khoản lỗ - lãi tại các công ty cổ phần điện mà EVN góp vốn.

Chí phí còn treo lại chưa được tính hết vào giá thành sản xuất kinh doanh điện của EVN trong năm 2010 bao gồm khoản lỗ chênh lệch tỷ giá là 15.463 tỷ đồng và chi phí tiếp nhận lưới điện nông thôn còn lại là 356 tỷ đồng.

Còn theo công bố của Kiểm toán Nhà nước, nợ phải trả của EVN đến 31/12/2010 là 239.761 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 65.493 tỷ đồng, chiếm 27,31%, nợ dài hạn là 174.268 tỷ đồng, chiếm 72,69%. Tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn là 79,3%. Tỷ lệ nợ phải trả trên nguồn vốn chủ sở hữu là  4,22 lần. Hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN chủ yếu bằng nguồn vốn vay, tình hình tài chính khó khăn.

Chỉ đạo về các giải pháp thực hiện, Thủ tướng yêu cầu EVN cần tăng năng suất lao động hàng năm, đảm bảo tốc độ tăng năng suất lao động cao hơn tốc độ tăng tiền lương. Kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn cần theo hướng giảm điện năng dùng cho sản xuất, truyền tải và phân phối điện, đảm bảo điện dùng cho truyền tải và phân phối điện năm 2015 không cao hơn 8%.

Các giải pháp quan trọng khác cũng được nêu rõ như EVN phải giảm giá thành sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện, triệt để tiết kiệm chi phí, chống lãng phí. Cụ thể như không tăng chi phí sửa chữa lớn và chi phí vật liệu phụ cho một đơn vị điện năng, giảm tỷ lệ định mức chi phí sửa chữa lên trên tài sản cố định của các đơn vị.

Để đảm bảo tăng doanh thu, EVN cần tổ chức hiệu quả, đúng quy định về điều chỉnh giá bán điện theo thị trường, tổ chức bán điện trực tiếp các tất cả các khách hàng, đặc biệt là khu công nghiệp, khu đô thị mới. Ngoài ra, EVN cũng phải tăng cường kiểm tra áp giá điện cho các đối tượng sử dụng điện đúng mục đích, tổ chức quản lý hệ thống để giảm tổn thất điện năng.

NangluongVietnam

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động