RSS Feed for Dự thảo quyết định về cơ chế quản lý và điều chỉnh giá điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 22/06/2024 17:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Dự thảo quyết định về cơ chế quản lý và điều chỉnh giá điện

 - Bộ Công Thương đang công bố Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán lẻ điện. Theo Dự thảo, Giá bán điện bình quân được điều chỉnh trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định. Thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh là ba tháng. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

>> Quy định nguyên tắc vận hành thị trường phát điện cạnh tranh
>> Chuẩn bị các điều kiện để hình thành thị trường điện bán buôn cạnh tranh
>> 'Tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá điện theo thị trường'

Trường hợp mức điều chỉnh giá bán điện bình quân trong phạm vi nhỏ hơn hoặc bằng 5% so với giá bán điện hiện hành và trong khung giá quy định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh giá bán điện bình quân sau khi đăng ký và được Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận.

Nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường

Trong năm tài chính, giá bán điện bình quân được điều chỉnh khi thông số đầu vào cơ bản biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá thành điện kế hoạch. Các thông số đầu vào khác của giá bán điện bình quân chỉ được xem xét để điều chỉnh giá bán điện sau khi có báo cáo quyết toán, kiểm toán theo trình tự quy định.

Giá bán điện bình quân được điều chỉnh trong phạm vi khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân do Thủ tướng Chính phủ quy định. Thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh là ba tháng. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cơ chế quản lý và điều chỉnh giá bán điện bình quân

Trường hợp các thông số đầu vào cơ bản tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá thành điện kế hoạch làm giá bán điện bình quân tại thời điểm tính toán thấp hơn từ 5% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định điều chỉnh giảm giá bán điện tương ứng, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để giám sát.

Trường hợp các thông số đầu vào cơ bản tại thời điểm tính toán biến động so với thông số đã được sử dụng để xác định giá thành điện kế hoạch làm giá bán điện bình quân tại thời điểm tính toán cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành với mức:

Từ 2-5% và trong khung giá quy định thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng sau khi đăng ký và được Bộ Công Thương chấp thuận.

Trên 5% hoặc mức giá bán lẻ điện bình quân tính toán sau điều chỉnh ngoài phạm vi khung giá quy định thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương và gửi Bộ Tài chính để thẩm định. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định và gửi ý kiến thẩm định đến Bộ Công Thương. Bộ Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính.

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ mà chưa có ý kiến trả lời, cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam được điều chỉnh giá bán điện ở mức 5%.

Hàng năm, sau khi có báo cáo quyết toán, kiểm toán độc lập theo quy định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính giá thành sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều hành - quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện và giá bán điện bình quân của năm tài chính.

Căn cứ số liệu quyết toán, kiểm toán và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, xác nhận giá thành sản xuất kinh doanh điện của năm tài chính và công bố công khai kết quả thực hiện.

Căn cứ kết quả kiểm tra, xác nhận giá thành sản xuất kinh doanh điện của năm trước, giá thành điện kế hoạch của năm kế tiếp và các khoản chi phí chưa được tính vào giá điện, việc điều chỉnh giá bán điện hàng năm thực hiện như sau:

Trường hợp mức điều chỉnh giá bán điện bình quân trong phạm vi nhỏ hơn hoặc bằng 5% so với giá bán điện hiện hành và trong khung giá quy định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phép điều chỉnh giá bán điện bình quân sau khi đăng ký và được Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận.

Trường hợp mức điều chỉnh giá bán điện bình quân ngoài phạm vi 5% so với giá bán điện hiện hành hoặc mức giá bán lẻ điện bình quân tính toán sau khi điều chỉnh ngoài phạm vi khung giá quy định, Bộ Công Thương xem xét và trình, Bộ Tài chính thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

 

Mức giá bán lẻ điện bình quân: là giá bán điện được xác định theo nguyên tắc tính bình quân cho 1 kWh điện thương phẩm, bao gồm 4 thành phần: Giá phát điện, giá truyền tải điện, giá phân phối điện, chi phí điều hành - quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện (còn được gọi là giá bán điện bình quân).

Giá thành điện kế hoạch: là giá thành sản xuất kinh doanh điện được Bộ Công Thương phê duyệt hàng năm, bao gồm giá thành sản xuất kinh doanh điện của 4 khâu: phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, điều hành - quản lý và dịch vụ phụ trợ hệ thống điện.

Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân: là khoảng cách giữa mức giá tối thiểu và mức giá tối đa của mức giá bán điện bình quân.

Thông số đầu vào cơ bản: là các yếu tố có tác động trực tiếp đến chi phí phát điện mà đơn vị phát điện không có khả năng kiểm soát, bao gồm giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ, cơ cấu sản lượng điện phát và giá thị trường điện giao ngay. 

NangluongVietnam.vn

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Góc nhìn trái chiều về tên lửa Triều Tiên
Ba câu hỏi về kiểm soát quyền lực
Thách thức đầu tiên dành cho nữ Tổng thống Hàn Quốc
Chiến lược Á tâm của Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn
Tranh chấp lãnh hải: Chỉ có thể giải quyết bằng lòng tự trọng quốc gia
Trung Quốc bước vào thời đại Tập Cận Bình
Lý Quang Diệu nói về Trung Quốc bằng giọng khác

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động