RSS Feed for Đóng điện giai đoạn 2 dự án đường dây 200 kV Bình Long - Tây Ninh | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 27/01/2023 22:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đóng điện giai đoạn 2 dự án đường dây 200 kV Bình Long - Tây Ninh

 - Vào lúc 04h45 ngày 22/06/2019 tại TBA 220kV Bình Long 2, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thử nghiệm, nghiệm thu đưa vào vận hành giai đoạn 2 (đoạn tuyến ĐZ 220kV Bình Long 2 - VT1A nhánh rẽ 220kV Dầu Tiếng) thuộc dự án ĐZ 220kV Bình Long - Tây Ninh.

Trước đó, vào lúc 20h55 ngày 29/03/2019 đã đóng điện đưa vào vận hành giai đoạn 1 (đoạn tuyến ĐZ 220kV Tây Ninh - VT1A nhánh rẽ 220kV Dầu Tiếng).

Đây là dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, PTC4 tiếp nhận quản lý vận hành, PECC3 đảm nhận công tác thiết kế, VEngy đảm nhận công tác thí nghiệm hiệu chỉnh, PCC1 đảm nhận thi công.

Tuyến đường dây 220kV Bình Long - Tây Ninh đi qua địa bàn 2 tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. Dự án có tổng dự toán 541 tỷ đồng, với quy mô:

1/ Xây dựng mới tuyến đường dây 02 mạch (phân pha 02 dây) 220kV từ thanh cái 220kV của TBA 220kV Bình Long đến G18 và từ G19 đến TBA 220kV Tây Ninh với chiều dài 68,2km.

2/ Xây dựng mới tuyến đường dây 04 mạch (02 mạch 220kV phân pha 02 dây và 02 mạch đường dây 110kV phân pha 02 dây, phần treo dây đường dây 110kV thuộc phạm vi dự án khác) từ G18 đến G19 với chiều dài là 4,7km.

3/ Xây dựng mới 02 ngăn xuất tuyến 220kV  tại TBA 220kV Bình Long và Xây dựng mới 02 ngăn xuất tuyến 220kV TBA 220kV Tây Ninh để đấu nối Đường dây 220kV Bình Long - Tây  Ninh.

Dự án ĐZ 220kV Bình Long - Tây Ninh nằm trong danh mục các dự án lưới điện truyền tải đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam đến năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Việc đóng điện đưa vào vận hành dự án ĐZ 220kV Bình Long - Tây Ninh sẽ giảm tổn thất, nâng cao độ tin cập cung cấp điện và đảm bảo linh hoạt vận hành lưới điện 220kV khu vực trong chế độ vận hành bình thường và chế độ sự cố N-1, đảm bảo giải phóng công suất NMĐ Mặt Trời Dầu Tiếng 1, 2, 3 và tăng cường đảm bảo cấp điện cho miền Nam trong mùa khô năm 2019.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM                                

 

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động