RSS Feed for Đóng điện dự án “Nâng công suất TBA 500 kV Sơn La” | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 22/02/2024 00:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đóng điện dự án “Nâng công suất TBA 500 kV Sơn La”

 - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) vừa nghiệm thu, đưa vào vận hành máy biến áp AT2 500 kV - 900 MVA tại trạm biến áp (TBA) 500 kV Sơn La thuộc dự án “Nâng công suất TBA 500 kV Sơn La”.

Hoàn thành dự án “Nâng công suất TBA 220 kV Bến Tre”

Máy biến áp AT2 500 kV-900 MVA tại Trạm biến áp 500 kV Sơn La.

Công trình có quy mô đầu tư xây dựng: Thay 02 MBA 500/220/35kV - 450 MVA hiện hữu tại TBA 500 kV Sơn La bằng 02 MBA 500/220/35 kV - 900 MVA; cải tạo, bổ sung, thay thế các hạng mục, thiết bị liên quan cho phù hợp với MBA thay mới. Công trình được xây dựng trong khuôn viên TBA 500 kV Sơn La hiện có thuộc bản Piêng và bản Tèn, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Đây là công trình năng lượng nhóm B, cấp đặc biệt có tổng mức đầu tư gần 312 tỷ đồng do EVN NPT làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án; Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4 thi công; Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc thí nghiệm; Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận quản lý vận hành khi MBA được đưa vào vận hành.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT2 500 kV-900 MVA tại TBA 500 kV Sơn La có ý nghĩa quan trọng đảm bảo truyền tải, giải phóng công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc vào hệ thống điện quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của miền Bắc và cả nước, nâng cao chất lượng điện năng cho lưới điện khu vực, cải thiện độ tin cậy và linh hoạt trong vận hành và cung cấp điện.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động