RSS Feed for Đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ tổ hợp giàn RC-10 và RC-RB1 (mỏ Rồng) | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 23/05/2024 12:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ tổ hợp giàn RC-10 và RC-RB1 (mỏ Rồng)

 - Vào hồi 08h00 ngày 28/10/2022, tập thể người lao động Vietsovpetro vui mừng chào đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ giàn RC-10 mỏ Rồng, với tổng lưu lượng dầu ban đầu thu được ở 2 giếng (60M, 60P) là 350 tấn/ngày đêm (jsdfksdf).
Giàn khai thác Cá Tầm 2 mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12) đón dòng dầu đầu tiên Giàn khai thác Cá Tầm 2 mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12) đón dòng dầu đầu tiên

Vào hồi 08h00 ngày 28/10/2022, giàn khai thác Cá Tầm 2 (CTC-2) thuộc mỏ Cá Tầm, Lô 09-3/12 đã chính thức khai thác dòng dầu đầu tiên (first oil).


Đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ tổ hợp giàn RC-10 và RC-RB1 (mỏ Rồng)
Giàn RC-10 mỏ Rồng.

Dự án RC-RB1 bao gồm: Xây dựng giàn đầu giếng RC-RB1, cầu dẫn nối giàn RC-RB1 và giàn RP-2, cũng như cải hoán giàn RP-2 để nhận sản phẩm dầu khí từ giàn RC-10 và giàn RC-RB1.

Dự án RC-10 bao gồm: Xây dựng giàn đầu giếng RC-10, các tuyến đường ống ngầm kết nối với giàn RC-RB1 với tổng chiều dài 10,6 km (đường ống dẫn dầu, đường ống bơm ép nước và đường ống dẫn khí gaslift), 1 tuyến cáp điện ngầm 22 kV dài 3,6 km.

Các thông tin cơ bản của dự án được tổng hợp như Bảng 1:

Bảng 1: Thông tin chính và các mốc tiến độ xây dựng quan trọng của dự án RC-10 và RC-RB1:

CÔNG VIỆC

RC-RB1

RC-10

KHỐI

CHÂN ĐẾ

KHỐI

THƯỢNG TẦNG

KHỐI

CHÂN ĐẾ

KHỐI

THƯỢNG TẦNG

Khối lượng (tấn)

Chân đế: 550

Anode: 45

Cọc: 780

Bến cập tàu: 33

Topside: 592

Cầu dẫn: 64

Chân đế: 489

Anode: 50

Cọc: 617

Bến cập tàu: 46

Topside: 813

First cut (khởi công)

9/2/2022

26/1/2022

1/3/2022

1/3/2023

Nghiệm thu giai đoạn trên bờ

27/6/2022

24/8/2022

7/6/2022

9/9/2022

Hạ thủy

28/6/2022

25/8/2022

9/6/2022

10/9/2022

Lắp đặt ngoài biển

4/7/2022

28/8/2022

16/6/2022

23/9/2022

Tàu khoan cập giàn

Tàu khoan TAM ĐẢO 2

cập giàn ngày: 16/10/2022

Tàu khoan TAM ĐẢO 1

cập giàn ngày: 26/10/2022

Hoàn thành đưa vào sử dụng

14/10/2022

28/10/2022

Hội đồng nghiệm thu của Vietsovpetro đã tiến hành nghiệm thu tổng thể giàn RC-RB1 và cải hoán hệ thống công nghệ giàn RP-2 (ngày 11/10/2022), ban hành quyết định đưa vào sử dụng (ngày 14/10/2022, vượt tiến độ xây dựng 1 ngày); tổ chức nghiệm thu giàn RC-10 bao gồm 3 tuyến đường ống ngầm và cáp điện ngầm (ngày 27/10/2022), ban hành quyết định đưa vào sử dụng (ngày 28/10/2022).

Hội đồng nghiệm thu đánh giá tổ hợp các dự án này đã được hoàn thành đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động