RSS Feed for Điện lực miền Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào ‘10 nghìn sáng kiến’ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/07/2024 19:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điện lực miền Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào ‘10 nghìn sáng kiến’

 - Hưởng ứng mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2022 - 2023 đóng góp vào chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam phát động phong trào Thi đua tích cực thực hiện thắng lợi “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Điện lực miền Nam: Chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn nhờ số hóa Điện lực miền Nam: Chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn nhờ số hóa

Cùng với chuyển đổi số trong công tác điều hành hệ thống điện tại khu vực miền Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) và các đơn vị thành viên còn nỗ lực chuyển đổi số trong lĩnh vực dịch vụ điện lực, nhằm chăm sóc khách hàng tận tình và hiệu quả hơn.

Điện lực miền Nam ưu tiên các dịch vụ chăm sóc khách hàng Điện lực miền Nam ưu tiên các dịch vụ chăm sóc khách hàng

Sáu tháng đầu năm 2021, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) thực hiện tốt công tác dịch vụ, chăm sóc khách hàng trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang lây lan trên diện rộng.

Theo đó, đến tháng 9/2023 phấn đấu có 2.200 sáng kiến trong CVNCLĐ Tổng công ty cập nhật trên Chương trình của Tổng Liên đoàn; Phấn đấu 10% trở lên cán bộ, đoàn viên, CVNCLĐ Tổng công ty có sáng kiến tham gia Chương trình; Phấn đấu 100% đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu phân bổ của Công đoàn Tổng công ty đề ra.

Điện lực miền Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào ‘10 nghìn sáng kiến’
Ký kết thi thua nước rút thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Báo cáo thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, EVNSPC cho biết: Kết thúc giai đoạn 1 (tính đến ngày 1/6/2022), ghi nhận trên trang web của Chương trình (https://sangkien.congdoanvietnam.org/cuoc-thi/sang-kien-1#), toàn Tổng công ty đã đăng ký được 65 sáng kiến từ các đơn vị. Trong đó: PC Bình Dương (40 sáng kiến đăng ký); PC Bình Thuận (8 sáng kiến); PC Tây Ninh (5 sáng kiến); Công ty CNTT Điện lực miền Nam, PC Cà Mau (3 sáng kiến/đơn vị); PC Bạc Liêu, Cơ quan Tổng công ty (2 sáng kiến/đơn vị); PC Đồng Tháp, PC Vĩnh Long (1 sáng kiến/đơn vị).

Trong đó, có 2 đơn vị hoàn thành kế hoạch giai đoạn 1 là: PC Bình Dương (40/40 sáng kiến) và Công ty CNTT Điện lực miền Nam (03/03 sáng kiến).

Lũy kế đến ngày 30/9/2022, toàn Tổng công ty có 222 sáng kiến đăng ký trên trang web của Chương trình, đạt 9,3% chỉ tiêu được giao.

Theo đánh giá, các sáng kiến tham gia chương trình đã thể hiện sự nỗ lực, tinh thần quyết tâm, đồng hành với đơn vị và Tổng công ty trong việc phấn đấu tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Nội dung các sáng kiến đa dạng, trong đó đã có rất nhiều sáng kiến thể hiện được sự sáng tạo của người lao động trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, ứng dụng vào thực tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất của đơn vị.

Bên cạnh đó, các sáng kiến đều xuất phát từ những vấn đề của thực tiễn quá trình lao động sản xuất và từ lòng đam mê công việc, yêu nghề, yêu lao động...

Việc hoàn thành chỉ tiêu được giao là 2.200 sáng kiến trong CNVCLĐ Tổng công ty góp phần vào Chương trình “10 ngàn sáng kiến” của Tập đoàn và “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn có ý nghĩa rất quan trọng, vừa khẳng định phong trào thi đua lao động sáng tạo có tính truyền thống của Tổng công ty, vừa là sự chung tay của người lao động và tổ chức công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho việc đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong năm 2022. Đặc biệt, đây cũng sẽ là con số minh chứng cho hành động cụ thể, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp.

Điện lực miền Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào ‘10 nghìn sáng kiến’
Nhiều sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất của đơn vị.

Để thực hiện thành công mục tiêu 2.200 sáng kiến, đòi hỏi sự phối hợp nhuần nhuyễn, hiệu quả giữa Công đoàn và chuyên môn từ Tổng công ty đến các đơn vị, bộ phận. Theo đó, Công đoàn Tổng công ty xây dựng một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đoàn viên và người lao động thực sự hiểu được ý nghĩa của Chương trình và phấn đấu 100% đơn vị hoàn thành chỉ tiêu được giao của cả 2 giai đoạn. Đưa các thông tin về Chương trình lên trang Web, bản tin nội bộ… Viết tin, bài về các cá nhân, tập thể có cách làm hay giải pháp tốt để thực hiện Chương trình.

Hai là: Thành lập Tổ tư vấn (cấp Tổng công ty và cấp đơn vị) về sáng kiến, giải pháp tham gia Chương trình. Các thành viên Tổ tư vấn tìm hiểu rõ về yêu cầu, hướng dẫn của Chương trình, tích cực trong công tác tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hình thành các sáng kiến; hướng dẫn, rà soát, hỗ trợ nhập sáng kiến giúp đoàn viên, người lao động hiện thực hóa được những ý tưởng sáng kiến.

Ba là: Thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị. Tăng tần suất họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp Tổng công ty và đơn vị để xét thông qua các sáng kiến, giải pháp. Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị cần linh hoạt trong việc duyệt sáng kiến, giải pháp được đoàn viên, người lao động đã tâm huyết đề xuất, trên tinh thần trân trọng mọi ý tưởng, giải pháp, sáng kiến của đoàn viên, người lao động, dù là nhỏ nhất.

Bốn là: Các CĐCS giao cụ thể số lượng, tiến độ thời gian cùng các hình thức động viên, khen thưởng đến các cá nhân, tổ công đoàn, công bộ phận. Đưa chỉ tiêu thực hiện Chương trình vào nội dung xếp loại thi đua của các cấp công đoàn trong năm 2022 và 2023; tổ chức đánh giá, kiểm điểm thực hiện tại các cuộc họp, Hội nghị. Đôn đốc, nhắc nhở những cá nhân được tặng chiến sĩ thi đua cơ sở có sáng kiến để cập nhật lên Chương trình.

Năm là: Đăng tải và cập nhật thường xuyên số lượng tham gia, các gương tiêu biểu trên các trang thông tin điện tử các nhóm truyền thông nội bộ, nhóm Zalo…để tuyên truyền và cập nhật kết quả thực hiện của các đơn vị; tổ chức sơ kết đánh giá kết quả giữa giai đoạn 2 để khen thưởng xứng đáng, động viên kịp thời, chấn chỉnh những tập thể, cá nhân chưa tích cực tham gia.

Sáu là: Nâng cao trách nhiệm của Công đoàn các cấp trong việc chỉ đạo, triển khai, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình. Đưa nội dung này vào chương trình công tác trọng tâm của Ban chấp hành năm 2023.

Bảy là: Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty phối hợp xây dựng kế hoạch đẩy mạnh quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu 2.200 sáng kiến trước 1/9/2023, trong đó nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ thực hiện và đề xuất chế độ khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động