RSS Feed for Đề xuất bổ sung dự án điện Nhơn Trạch 3, 4 vào quy hoạch | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 23/05/2024 06:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đề xuất bổ sung dự án điện Nhơn Trạch 3, 4 vào quy hoạch

 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia các dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, với quy mô công suất mỗi nhà máy khoảng 750-800MV.

Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đạt mốc 25 tỷ kWh
Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực

Theo đề xuất của PVN, hai nhà máy dự kiến được đặt tại tại khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, với diện tích sử dụng đất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 là 16,59ha và Nhơn Trạch 4 là 17,4ha (chưa tính diện tích bãi tổ hợp và tập kết thiết bị phục vụ thi công 17,4ha, diện tích mặt nước và khu nhà công vụ).

Trước đề xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị bổ sung làm rõ sự phù hợp với quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Ông Kèo và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng lưu ý, dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tài nguyên nước, cụ thể: cập nhật, bổ sung hiện trạng khai thác, sử dụng nước của Trung tâm điện lực Nhơn Trạch, tính toán nhu cầu khai thác, sử dụng nước cho các nhà máy điện (nước làm mát, nước sinh hoạt...); phương án khai thác, sử dụng nước và khả năng đáp ứng nguồn nước cho các nhu cầu trên.

Bổ sung phương án phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước khi xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Luật Tài nguyên nước.

Khu vực dự án nằm ở ngã ba sông Đồng Tranh và sông Lòng Tàu (hệ thống sông Đồng Nai), trong trường hợp sông này thuộc danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ theo quy định thì các hoạt động của dự án trong hành lang bảo vệ nguồn nước phải tuân thủ quy định tại Điều 6 và Điều 15 Nghị định số 43 năm 2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hàng lang bảo vệ nguồn nước.

Xây dựng phương án thu gom, xử lý nước thải các nhà máy điện Nhơn Trạch 3,4 phù hợp với quy mô xả thải, khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước và phải được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật Tài nguyên nước.

Cập nhật và làm rõ hiện trạng môi trường không khi và môi trường nước tại khu vực dự kiến xây dựng các nhà máy điện Nhơn Trạch 3,4 từ đó dự báo và đánh giá khả năng chịu tải của môi trường khu vực của dự án.

Trường hợp các nhà máy điện Nhơn Trạch 3, 4 được chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch, chủ dự án có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 18 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Trước đó, Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) và Viện Năng lượng - Bộ Công Thương đã ký hợp đồng lập Báo cáo điều chỉnh Quy hoạch Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch, theo đó dự kiến bổ sung thêm 2 nhà máy điện tuabin khí chu trình hỗn hợp với tổng công suất lên tới 1.800 MW.

Báo cáo điều chỉnh quy hoạch Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch sẽ được triển khai theo quy định tại Thông tư 43/2014/TT-BCT ngày 19/11/2014 của Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập thẩm định và phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng.

Theo đó, NT2 sẽ phối hợp cùng Viện Năng lượng khẩn trương trình kế hoạch phát triển Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch, trong đó đánh giá hiện trạng và quy hoạch phát triển hệ thống điện toàn quốc và khu vực, phân tích cụ thể sự cân bằng cung cầu khí và điện; đề xuất các giải pháp kỹ thuật chính; quy hoạch tổng thể mặt bằng Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch; tính toán các phương án đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; đánh giá tác động môi trường; các giải pháp tổ chức thi công xây dựng; xác định sơ bộ tổng mức đầu tư và hình thức đầu tư; cơ chế bảo đảm hiệu quả đầu tư đối với dự án…

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động