RSS Feed for Đầu tư dự án Cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 28/09/2022 22:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đầu tư dự án Cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị

 - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị đã được quy hoạch phát triển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ), Phó Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị sau khi UBND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về quy mô và công năng của Cảng biển Mỹ Thủy.

UBND tỉnh Quảng Trị nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định của pháp luật.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động