RSS Feed for Dấu ấn phong trào sáng tạo PV GAS | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 07/12/2022 01:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Dấu ấn phong trào sáng tạo PV GAS

 - Là đơn vị có phong trào lao động sáng tạo phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao, trong những năm qua hoạt động sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD và liên tục gặt hái thành công của Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP (PV GAS).

PV GAS: Đối thoại để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đóng góp quan trọng của lao động sáng tạo

Qua 29 năm hình thành và phát triển, vừa vận hành sản xuất vừa đầu tư phát triển, một số công trình khí đã đưa vào hoạt động thời gian dài nên không tránh khỏi những lúc gặp phải sự cố, chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày một lớn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Ban lãnh đạo PV GAS, cùng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể người lao động, đến nay PV GAS rất tự hào khi cả 4 hệ thống khí (Cửu Long, NCS,  PM3 Cà Mau và Hàm Rồng - Thái Bình) đã và đang được duy trì vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả cao. Trong thành tích đó có sự đóng góp của tổ chức công đoàn và tập thể người lao động luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, phát huy phong trào sáng kiến cải tiến.

Sáng kiến, cải tiến luôn gắn liền với nhiệm vụ SXKD và trở thành động lực khơi dậy lòng yêu nghề, sự hăng say lao động, tìm tòi, đổi mới trong công việc của người lao động PV GAS.

Tại PV GAS, thi đua lao động sáng tạo luôn được đề cao và được xem đòn bẩy để thúc đẩy SXKD phát triển. Những ứng dụng trong công tác sáng tạo không chỉ làm lợi cho PV GAS hàng trăm tỷ đồng mỗi năm và góp phần rất lớn vào nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến môi trường làm việc, làm gia tăng tuổi thọ thiết bị, máy móc đem đến hiệu quả tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn cho hoạt động của PV GAS trên tất cả các mặt. Hoạt động sáng kiến cải tiến còn giúp CBCNV, người lao động PV GAS làm chủ được công nghệ thiết bị, nâng cao nâng cao kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành hơn.

Trong năm 2018, toàn PV GAS có 390 ý tưởng, sáng kiến, trong đó 185 ý tưởng đã được các đơn vị công nhận và 78 ý tưởng đã được triển khai áp dụng vào thực tế. Các đơn vị có phong trào đóng góp ý tưởng sáng kiến mạnh là: KCM, KVT, KĐN, NCSP, KĐH, DAK.

Giai đoạn 2016 - 2018, toàn PV GAS có tổng số 561 sáng kiến được công nhận cấp đơn vị, trong đó 178 sáng kiến được công nhận cấp PV GAS và 10 sáng kiến công nhận cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, số tiền làm lợi trên 806 tỷ đồng. Các đơn vị có nhiều sáng kiến được công nhận cấp PV GAS là: KCM, KVT, KĐN, DVK, NCSP, KĐH, DAK, KTA, KMN.

Có thể kể đến một số sáng kiến tiêu biểu, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho PV GAS như:

Sán kiến “Giải pháp để cung cấp Permeate Gas từ GPP Cà Mau cho Nhà máy Đạm Cà Mau” của KCM và DAK. Việc áp dụng thành công sáng kiến này đã giúp tránh phải xả đốt khí ra flare gây lãng phí và ô nhiễm môi thương, tăng doanh thu cho PV GAS hàng năm là 63 tỷ đồng và lợi nhuận 9,5 tỷ đồng. Sáng kiến này đạt mức đặc biệt của PV GAS năm 2018 và được đề xuất sáng kiến cấp PVN năm 2019.

Hay sáng kiến “Giải pháp cấp bù khí ẩm từ nguồn khí Nam Côn Sơn sang GPP Dinh Cố”, giúp duy trì lưu lượng tối đa khí qua GPP Dinh Cố theo thiết kế trong điều kiện nguồn khí Cửu Long về bờ thấp đã giúp gia tăng lợi nhuận cho PV GAS trong năm 2017 là 1,1 triệu USD, năm 2018: 8,5 triệu USD và dự kiến 2019 là 13,5 triệu USD. Đây cũng là sáng kiến được công nhận mức đặc biệt của PV GAS và đang trình để được công nhận sáng kiến cấp PVN.

Một sáng kiến tiêu biểu khác có thể kể đến là “Giải pháp chống ngập lỏng đinh tháp C-05” của KVT, sáng kiến này làm lợi cho công ty hơn 60 tỷ đồng nhờ việc tăng hiệu quả thu hồi LPG. Đây là sáng kiến được công nhận mức A của PVN năm 2018.

Trân trọng mọi ý tưởng dù nhỏ

Những kết quả đạt được là nhờ hoạt động lao động sáng tạo luôn được PV GAS rất chú trọng. Ban lãnh đạo, Công đoàn PV GAS luôn quan tâm, động viên và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất góp phần đảm bảo an toàn, vận hành liên tục và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hằng năm, PV GAS và các đơn vị phát động phong trào đến toàn bộ CBCNV, xem thành tích sáng kiến là một trong các tiêu chí đánh giá tăng lương, thi đua khen thưởng của cá nhân và đơn vị.

Tại PV GAS, những sáng kiến dù nhỏ cũng được trân trọng ghi nhận, khuyến khích, biểu dương kịp thời. Việc này giúp phong trào sáng kiến, sáng tạo, hợp lý hoá sản xuất trở nên gần gũi, phát triển sâu rộng, thấm nhuần vào từng người lao động. Từ người lao động giản đơn cho đến những người ở cấp quản lý cao nhất đều có thể tham gia nhằm nâng cao hiệu quả công việc của mình và làm lợi cho tổng công ty.

Công đoàn PV GAS đã thành lập Ban Sáng kiến cải tiến để phát động và duy trì phong trào sáng kiến cải tiến trong toàn Tổng công ty; đồng thời chủ động phối hợp với các ban chức năng, xây dựng và đưa vào áp dụng các quy định, phần mềm để tiếp nhận ý tưởng sáng kiến; hỗ trợ triển khai các ý tưởng đưa vào áp dụng thành sáng kiến trong thực tế. Thông qua hệ thống tiếp nhận ý tưởng, các sáng kiến ngay từ giai đoạn đầu đã được ghi nhận, khuyến khích. Bất kỳ ở đâu, thời điểm nào, khi có ý tưởng, CBCNV PV GAS ở tất cả các đơn vị (kể cả công ty cổ phần) đều có quyền truy cập và đăng ký vào hệ thống này, tất cả ý tưởng đều được phân công xem xét đánh giá. Các ý tưởng mới, có tính sáng tạo đều được khen thưởng. Những ý tưởng khả thi được hỗ trợ, tạo điều kiện để áp dụng trong thực thế thành sáng kiến. PV GAS cũng đã thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ với nhiệm vụ bình xét, đánh giá, hỗ trợ áp dụng các sáng kiến vào thực tế.

Tại PV GAS, thi đua lao động sáng tạo luôn được đề cao và được xem đòn bẩy để thúc đẩy SXKD phát triển. 

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Tổng Giám đốc PV GAS khẳng định: PV GAS luôn trân trọng mọi giải pháp sáng kiến, cải tiến dù là nhỏ nhất hoặc chỉ mới là ý tưởng của CBCNV. Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh và lan tỏa phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến đến tất cả các đơn vị trong Tổng công ty, thay mặt lãnh đạo PV GAS, ông Nguyễn Quốc Huy đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm hơn nữa để thúc đẩy phong trào đóng góp ý tưởng, sáng kiến, cải tiến, coi đây là một trong các giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả các hoạt động SXKD của đơn vị.

Với công đoàn, cần tiếp phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thanh niên tổ chức và phát động phong trào lao động sáng tạo, đóng góp ý tưởng, sáng kiến, cải tiến tục; tăng cường gặp gỡ giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị để phong trào sáng kiến, cải tiến phát triển rộng khắp các đơn vị trong Tổng công ty; rà soát, có quy định rõ về tiêu chí bình xét sáng kiến, đơn giản hóa các thủ tục để tạo điều kiện cho người lao động trực tiếp dễ dàng trong việc đăng ký sáng kiến.

Cùng với sự nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến, Ban Lãnh đạo PV GAS cũng kêu gọi CBCNV, người lao động PV GAS tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức, làm chủ kỹ thuật công nghệ để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao, đồng thời tích cực tham gia phong trào lao động sáng tạo để góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD của đơn vị nói riêng và PV GAS nói chung.

Có thể thấy, PV GAS có phong trào sáng kiến cải tiến phát triển mạnh. Tập thể CBCNV PV GAS đang từng ngày nỗ lực cải tiến môi trường làm việc của mình bằng những sáng kiến dù nhỏ, từ đó sẽ hình thành lên những hiệu quả thực tiễn, thậm chí hướng tới những phát kiến lớn lao. Sáng kiến, cải tiến luôn gắn liền với nhiệm vụ SXKD và trở thành động lực khơi dậy lòng yêu nghề, sự hăng say lao động, tìm tòi, đổi mới trong công việc của người lao động; qua đó góp phần tăng hiệu quả quản lý, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của PV GAS./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động