RSS Feed for Đánh giá khả năng áp dụng công nghệ thu tách CO2 cho các nhà máy nhiệt điện của Petrovietnam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 14:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đánh giá khả năng áp dụng công nghệ thu tách CO2 cho các nhà máy nhiệt điện của Petrovietnam

 - Trong những năm gần đây, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phát triển mạnh ngành công nghiệp điện. Năm 2012, Petrovietnam đã sản xuất và cung cấp cho lưới điện Quốc gia 15,27 tỷ kWh điện, bằng 110,2% so với kế hoạch năm, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2011. Cùng với việc phát triển các dự án điện, Petrovietnam rất quan tâm đến vấn đề đảm bảo môi trường, trong đó giảm thiểu phát thải CO2, SOx, NOx, bụi… từ các nhà máy. Trong bài viết này, nhóm tác giả trình bày công nghệ thu tách CO2 từ các nhà máy điện và đánh giá khả năng áp dụng công nghệ này cho nhà máy nhiệt điện của Petrovietnam.

Xem nội dung bài viết tại đây.

Nguồn: VPI

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động