RSS Feed for Đảng bộ PTC2 nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/03/2024 16:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đảng bộ PTC2 nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện

 - Những dư âm và thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết cũng như dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay sẽ còn tác động lâu dài đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm năm 2021. Để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao, Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã bám sát chỉ tiêu, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị. Động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên khắc phục mọi khó khăn, thi đua lao động sản xuất. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định. Công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp và tất cả các lĩnh vực hoạt động tiếp tục được duy trì, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2021.
Công ty Truyền tải điện 2: Vững bước trên con đường phát triển Công ty Truyền tải điện 2: Vững bước trên con đường phát triển

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030)… Đối với Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đây là năm đánh dấu kỷ niệm 13 năm dưới sự điều hành của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và 31 năm vững bước trên con đường phát triển.

Đảng bộ PTC2 nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện
Ông Trần Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 phát biểu tại Đại hội Đảng bộ.

Tập trung công tác xây dựng đảng:

Hiện nay, Đảng bộ PTC2 có 9 chi bộ trực thuộc, 234 đảng viên, trong đó có 26 đảng viên nữ và 15 ủy viên BCH Đảng bộ. PTC2 đuợc EVNNPT giao nhiêm vụ vận hành 3.588,1 km đường dây (ĐD) 500 kV và 220 kV (gồm 1.552,6 km ĐD 500 kV, 2.035,5 km ĐD 220 kV); tổng số 19 trạm biến áp (TBA) (gồm 4 TBA500 kV, 15 TBA 220 kV); tổng dung lượng MBA là 8.299 MVA (gồm 2.850 MVA cấp 500 kV; 5.000 MVA cấp 220 kV; 449 MVA cấp 110 kV).

Trong thời gian qua, Đảng ủy PTC2 đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyên cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, có đủ phẩm chất, uy tín; tạo được niềm tin của quần chúng vào tổ chức Đảng. Qua đó công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã phát huy vai trò chủ đạo trong định hướng chính trị tư tưởng cho CBCNV. Từ đó ngăn ngừa các biểu hiện tư tưởng tiêu cực, tạo được tâm lý phấn khởi, đoàn kết trong quần chúng lao động.

Đảng bộ PTC2 nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện
Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy Chủ tịch HĐTV EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của PTC2.

Đảng ủy PTC2 đã triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng bộ PTC2 khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết, và Chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ EVNNPT đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh các hoạt động, tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp theo kế hoạch đã ban hành. Tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của đơn vị. Hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thông tin tuyên truyền về các nội dung cụ thể theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy cấp cấp trên.

Đặc biệt trước tình hình dịch bệnh Covid-19 với những diễn biến phức tạp hết sức phức tạp từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ PTC2 đã ban hành chương trình hành động, cũng như các phương án kịch bản ứng phó với dịch bệnh. Tập trung các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm lý người lao động và có biện pháp tiếp cận giải thích, tránh hoang mang dao động, ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành.

Sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ PTC2 lần thứ X, Đảng ủy đã rà soát, phân công lại nhiệm vụ các ủy viên trong BCH phù hợp với sở trường, năng lực của từng cá nhân. Ban hành nhiều quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa… Về công tác cán bộ, Đảng bộ PTC2 đã chú trọng đến chất lượng cán bộ đảng viên nên việc điều hành công việc được nâng cao, phát huy tốt năng lực, sở trường từng vị trí công tác.

Năm 2020, Đảng ủy PTC2 đã bổ nhiệm mới 2 cán bộ; bổ nhiệm lại 3 cán bộ; kết nạp 8 đảng viên mới, công nhận 5 đảng viên chính thức. 9 tháng đầu năm 2021 Đảng ủy PTC2 đã bổ nhiệm mới 9 cán bộ, bổ nhiệm lại 10 cán bộ, điều động và bổ nhiệm 4 cán bộ; kết nạp đảng viên mới và công nhận 9 đảng viên chính thức, 100% đảng viên dự bị được tham gia các lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Đảng bộ PTC2 nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện
BCH Đảng bộ PTC2 khóa X nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn Đảng bộ duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng theo Điều lệ, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng sinh hoạt Đảng. Công tác quản lý đảng viên của Đảng bộ PTC2 và các Chi bộ cơ sở nề nếp và hiệu quả, nắm bắt kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin về tình hình đội ngũ đảng viên. Các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc giới thiệu, quản lý đảng viên về tham gia sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 213-QÐ/TW của Bộ Chính trị. Đảng ủy PTC2 đã thực hiện cập nhật dữ liệu đảng viên lên phần mềm CSDL 3.0 theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy EVNNPT.

Bên cạnh đó, việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vẫn tiếp tục được đẩy mạnh. Đảng ủy PTC2 đã cụ thể hoá chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hướng dẫn thực hiện gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện cụ thể qua phong cách hoạt động, sinh hoạt hàng ngày; phấn đấu thực hiện giải pháp giảm tổn thất điện truyền tải, tập trung cải tạo, nâng công suất, sớm đưa vào vận hành các công trình chống quá tải, góp phần tiết kiệm, đem lại hiệu quả kinh tế không nhỏ cho ngành điện. Lãnh đạo chuyên môn, phối hợp với đoàn thể xây dựng, đề ra các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành, Công ty để cán bộ, đảng viên, quần chúng lao động thực hiện.

Các chi bộ của toàn Đảng bộ đã tổ chức cho đảng viên xây dựng Bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), với 100% đảng viên đã thực hiện cam kết cá nhân và thông qua Cấp ủy Chi bộ qua việc theo dõi đánh giá kết quả việc đăng ký thực hiện cam kết và kế hoạch cá nhân về thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) hầu hết cán bộ, đảng viên, viên chức đều thực hiện tốt nội dung đã cam kết. Nhìn chung, trong đơn vị đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ được nâng lên đáng kể.

Qua đó năm 2020, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 47 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về đánh giá chất lượng chi bộ, Đảng bộ PTC2 đã công nhận 2 chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ PTC2 được Đảng bộ EVNNPT đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện:

Thực hiện chủ đề năm 2020 “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020” và chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong EVNNPT”, Đảng ủy PTC2 đã ban hành nhiều nghị quyết để triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Chỉ thị của Tổng giám đốc EVNNPT về kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên thi đua sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ PTC2 nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện
CBCNV PTC2 thi đua lao động sản xuất.

Mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn như đại dịch Covid-19, bão lũ liên tiếp xảy ra, PTC2 đã vận hành hệ thống điện truyền tải an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân. Riêng năm 2020 PTC2 đã truyền tải sản lượng điện truyền tải là 8,176 tỷ kWh và 9 tháng đầu năm 2021 đơn vị đã truyền tải điện 6.245/8.323 triệu kWh, đạt 75,03% so với kế hoạch năm.

Về tỷ lệ tổn thất điện năng, PTC2 đã đặc biệt phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung để hạn chế các phương thức vận hành bất lợi gây tổn thất cao cho lưới truyền tải. Kết quả trong năm 2020, tổn thất điện năng của Công ty là 2,34% thấp hơn 0,12% so với chỉ tiêu kế hoạch giao (2,46%) và tỷ lệ tổn thất 9 tháng đầu năm 2021 là 2,44%.

Đối với công tác sửa chữa lớn (SCL), năm 2020, PTC2 đã thực hiện khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành 178 hạng mục công trình đạt 111,9% về khối lượng so với kế hoạch giao đầu năm (159 hạng mục công trình) với giá trị thực hiện 94,935 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2021, PTC2 thực hiện 143 hạng mục với giá trị 59,235 tỷ đồng. Việc hoàn thành tốt công tác SCL đã góp phần đảm bảo chất lượng lưới điện truyền tải, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành an toàn lưới truyền tải điện.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ được EVNNPT giao, PTC2 đã thực hiện công tác tư vấn giám sát (TVGS), nghiệm thu vận hành dự án ĐD 500 kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2, TBA 220 kV Lao Bảo, ĐD 220 kV Lao Bảo - Đông Hà, nâng công suất TBA 500 kV Dốc Sỏi, TBA 220 kV Sơn Hà, Huế…

Nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện:

Trong những năm gần đây được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng bộ EVNNPT, Đảng bộ PTC2 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp phấn đấu thực hiện nhiều chỉ tiêu, kế hoạch trên giao. Trong đó đặc biệt ưu tiên đảm bảo và tiếp tục sửa chữa, nâng cấp hệ thống điều khiển, bảo vệ công nghệ lưới điện truyền tải linh hoạt, đồng bộ sự để tổ chức sắp xếp doanh nghiệp, nâng cao nguồn nhân lực vận hành đáp ứng công nghệ lưới điện thông minh, nâng cao tin cậy cung cấp điện cho nền kinh tế, đồng thời thực hiện kế hoạch 2020 - 2024, định hướng nâng tầm hoạt động trong ASEAN. PTC2 đã tăng cường quản lý, bố trí lao động hợp lý tăng năng suất lao động; việc áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý như trao đổi, chỉ đạo công tác qua website Công ty; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động nắm bắt, làm chủ thiết bị, công nghệ; chú trọng khuyến khích phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, đồng thời thực hiện các đề án phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực của EVNNPT.

Ông Nguyễn Đăng Thông - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy PTC2 cho biết: Trong thời gian qua, Đảng bộ đã đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo hướng đồng bộ, nghiêm minh, hiệu lực và hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và đoàn thể trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng ủy cấp trên. Coi trọng việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm, ngăn ngừa, giáo dục ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị chú trọng quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và sức khỏe cho người lao động. Tiền lương của CBCNV được đảm bảo, phù hợp với mức tăng năng suất lao động và chế độ tiền lương hiện hành của Nhà nước. PTC2 đã đẩy mạnh việc tuyên truyền bộ tài liệu và thực thi Văn hóa EVNNPT, trong đó mới đây là triển khai thực hiện giá trị cốt lõi và chuẩn mực đạo đức Văn hóa EVNNPT trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động.

Để có được thành quả, những thành công lớn của Đảng bộ như ngày hôm nay là nhờ tinh thần đoàn kết, sự gắn bó chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, các đơn vị trực thuộc Công ty. Tập thể cán bộ, đảng viên PTC2 luôn đoàn kết, phấn đấu vượt mọi khó khăn để thực hiện tốt các nhiệm vụ EVNNPT giao. Đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng năng suất lao động, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của PTC2, cũng như thực hiện các công việc theo lộ trình để đạt được mục tiêu chiến lược phát triển của EVNNPT từ nay đến 2025, tầm nhìn đến 2040./.

NGUYỄN QUANG THẮNG

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động