RSS Feed for Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nội vụ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/03/2023 02:24
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Nội vụ

 - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 620/QĐ-TTg ban hành danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ.

Theo đó, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động