RSS Feed for Công ty ĐHĐ có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 09:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Công ty ĐHĐ có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

 - Ngày 28/2/2022, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
Công ty ĐHĐ vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu quan trọng năm 2021 Công ty ĐHĐ vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu quan trọng năm 2021

Ngày 13/1/2021, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Kết thúc năm 2021, Công ty ĐHĐ đã vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu quan trọng.


Trước đó, ngày 24/2/2022, ông Nguyễn Trọng Oánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1 - Cổ đông chiếm 99,93% vốn điều lệ) đã cử ông Đặng Văn Cường - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Đại Ninh, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông đã biểu quyết tán thành miễn nhiệm ông Nguyễn Trọng Oánh và tiến hành bầu bổ sung ông Đặng Văn Cường là thành viên Hội đồng quản trị với tổng số phiếu 422.236.589, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Công ty ĐHĐ có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới
Ông Phạm Viết Hùng tặng hoa cám ơn ông Nguyễn Trọng Oánh (phải) và chúc mừng ông Đặng Văn Cường (trái).

Tóm tắt quá trình công tác của ông Nguyễn Trọng Oánh tại Công ty ĐHĐ, ông Lê Văn Quang - Tổng Giám đốc cho biết: “Trong hơn 14 năm qua, ông Nguyễn Trọng Oánh đã lãnh đạo Công ty duy trì sự ổn định các nhà máy điện và phát huy rất tốt hiệu quả hoạt động, mở rộng quy mô sản xuất, đặc biệt đã hoàn thành công tác cổ phần hóa”.

Phát biểu chia tay các cổ đông, ông Nguyễn Trọng Oánh mong muốn Công ty tiếp tục mở rộng đầu tư để Công ty ngày càng lớn mạnh và cám ơn Tổng công ty Phát điện 1, cổ đông và Người lao động luôn đồng hành vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình công tác”.

Ông Phạm Viết Hùng, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 - Cổ đông nắm quyền chi phối tại Công ty ĐHĐ thay mặt Tổng công ty Phát điện 1 gửi trọn niềm tin vào Hội đồng quản trị, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để Công ty ĐHĐ ngày càng phát triển và trân trọng ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Trọng Oánh trong suốt quá trình công tác.

Sau khi có kết quả bầu bổ sung, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức phiên họp lần 1 năm 2022. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu ông Lê Văn Quang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty./.

NGUYỄN NGỌC TUẤN

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động