RSS Feed for Công đoàn PTC2 với phong trào “Nâng cao quản lý vận hành” | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 07/12/2023 14:00
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Công đoàn PTC2 với phong trào “Nâng cao quản lý vận hành”

 - Kế thừa các phong trào thi đua, trong những năm qua, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) luôn tổ chức các hoạt động phong trào thi đua thiết thực, góp phần sát cánh cùng chuyên môn đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải.

Người lao động của PTC2 được Tổng công ty tôn vinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và lao động sản xuất.

Lưới truyền tải điện của PTC2 hiện đang quản lý 2.699,6 km đường dây 220 - 500 kV, 16 trạm biến áp 220 - 500 kV, với tổng dung lượng 4.286 MVA, trải dài trên địa bàn các tỉnh thành miền Trung - Tây Nguyên.

Do đặc thù vùng miền nên hầu hết hệ thống điện truyền tải trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên là cung đoạn khó khăn nhất không chỉ về địa hình mà còn về khí hậu, thời tiết, môi trường, an ninh.

Ở phía Bắc, hệ thống các đường dây 220 - 500kV phải vượt đèo Ngang (Quảng Bình), đèo Mũi Né, Phú Gia, Phước Tượng (Thừa Thiên Huế ), đèo Hải Vân (Đà Nẵng), phía Nam thì có Ngầm Xơi (Quảng Nam); đèo Lò Xo, Măng Đen (Kon Tum), Viôlăk (Quảng Ngãi).

Khu vực này hàng năm đều có nhiều đợt bão lũ lớn, mưa dầm kéo dài liên tiếp xảy ra làm sạt lở cho nhiều vị trí cột, đường công vụ gây thiệt hại và những khó khăn không nhỏ đến công tác quản lý vận hành hệ thống điện trên địa bàn của Công ty.

Chính vì vậy, trong những năm qua, Công đoàn PTC2 luôn tổ chức các hoạt động phong trào thiết thực, góp phần sát cánh cùng chuyên môn đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải.

Ông Nguyễn Đăng Thông - Chủ tịch Công đoàn PTC2 cho biết: Ngày 10/5/2011, Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có Nghị quyết số 07-NQ/ĐU về “Nâng cao chất lượng quản lý vận hành lưới điện truyền tải”.

Sau Đại hội VII, Công đoàn PTC2 có Quyết định số 07/QĐ-CĐTTĐ2 ngày 14/8/2015 của về triên khai thực hiện phong trào “Nâng cao chất lượng quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống Truyền tải điện” của giai đoạn 2015-2020.

Để thực hiện tốt vai trò tham gia quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, Công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn định kỳ hằng năm tổ chức các phong trào “Thi đua lao động giỏi”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nâng cao năng suất lao động”, “Xây dựng đời sống văn hóa thể thao”, “Xanh-Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Trong đó phong trào “Nâng cao chất lượng quản lý vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền tải điện” do Công đoàn Công ty phát động ngày càng gắn bó thiết thực hơn với chuyên môn.

Việc tổ chức phong trào thi đua là việc làm cơ bản để thu hút, tập hợp công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ) tham gia quản lý doanh nghiệp, quản lý xã hội, quản lý Nhà nước; đây cũng là phương thức chủ yếu để Công đoàn vận động và thay mặt CNVC-LĐ tham gia vào các quá trình xây dựng và phát triển đơn vị. Là biện pháp hàng đầu để giai cấp công nhân thực hiện vai trò tiên phong, vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội, mỗi CNVC-LĐ đều trực tiếp tham gia trong công tác vận hành lưới điện biết rằng mỗi thao tác của họ là góp phần vào sự ổn định chung của lưới điện. Nói cách khác là họ đang mang trên vai trọng trách lớn đối với an toàn dòng điện Quốc gia.

Tại PTC2, để làm tốt công tác vận động CNVC-LĐ quán triệt nghiêm túc quy trình vận hành an toàn kỹ thuật điện, Công đoàn luôn sát cánh với Chuyên môn ở nhiều lĩnh vực bằng những phong trào thi đua thiết thực.

Kế thừa các phong trào thi đua trong những năm qua, Công đoàn Công ty đang triển khai tổ chức nhiều phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của từng đơn vị và năng lực của từng cá nhân.

Hiện nay, Công đoàn Công ty phối hợp với Chuyên môn phát động phong trào thi đua nội dung “Nâng cao chất lượng quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống truyền tải điện” trong toàn Công ty, với một không khí thi đua học tập, thi đua làm tốt công tác quản lý vận hành và tham gia cùng Chuyên môn trong sản xuất, nhằm nâng cao một bước nhận thức của người lao động và đoàn viên Công đoàn với các nội dung thi đua cụ thể.

Trong những năm qua, PTC2 đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào vận hành; thực hiện đầy đủ và kịp thời triển khai ứng dụng các phần mềm ERP, PMIS, E - QLDA; triển khai thử nghiệm việc sử dụng Flycam hỗ trợ công tác kiểm tra thi công sửa chữa ĐD 500kV…

Bên cạnh đó, công tác sửa chữa thường xuyên đã được Công ty thực hiện tốt, đối việc quản lý vận hành TBA, PTC2 thực hiện tốt công tác thí nghiệm định kỳ và hết bảo hành tại tất cả các trạm biến áp với chất lượng, an toàn; thường xuyên kiểm tra, nâng cao ý thức kỷ cương, kỷ luật vận hành từng TBA và từng công nhân vân hành. Thực hiện thí nghiệm định kỳ, sửa chữa thường xuyên (SCTX), sửa chữa lớn (SCL) các thiết bị tại TBA nhất là các thiết bị vận hành lâu năm nhằm đảm bảo vận hành an toàn.

Công ty thường xuyên theo dõi, kịp thời phản ánh đến các cấp điều độ điều chỉnh phương thức phù hợp nhằm giảm tổn thất cũng như hạn chế truyền tải quá cao trên đường dây 500kV và hạn chế điện áp thấp tại các nút 220kV, 500kV.

Đối với công tác quản lý vận hành đường dây, PTC2 đã tập trung quán triệt các đội đường dây, công nhân vận hành chấp hành các quy trình vận hành, sửa chữa đường dây. Tập trung công tác quản lý, sửa chữa nhằm đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy các ĐD truyền tải 500 - 220kV, đặc biệt là đường dây 500kV trong bối cảnh công suất truyền tải cao liên tục để cấp điện cho hai miền Nam - Bắc và khu vực.

Công đoàn PTC2 thăm tặng quà động viên cán bộ đoàn viên công đoàn trên công trường.

Trong hai năm 2017-2018, Công đoàn Công ty đã có 4 đợt phối hợp cùng bộ phận kỹ thuật Công ty, tổ chức đánh giá đúng thực trạng tình hình và những kết quả đạt được, chưa đạt được so với yêu cầu phong trào “Nâng cao chất lượng quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống Truyền tải điện” của Công đoàn Công ty đề ra; nêu rõ những nguyên nhân hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo hoạt động mạng lưới ATVSV thời gian tới.

Thực hiện chủ trương của EVNNPT triển khai trạm biến áp (TBA) không người trực, từ năm 2017 và 2018 Công ty đã có 5 Trung tâm vận hành (TTVH) ở các TBA 220kV Sơn Hà, Đồng Hới, Kon Tum, Phong Điền và Sông Tranh 2; trong đó TTVH Sông Tranh 2 và Phong Điền có Tổ công tác lưu động. Với mô hình TTVH và TBA không người trực việc bố trí theo hướng dẫn của EVNNPT, Công đoàn PTC2 đã cùng với bộ phận tổ chức tham mưu với chính quyền và động viên NLĐ dôi dư đến nhận nhiệm vụ tại các TBA khác và các Đội quản lý vận hành đường dây.

Bên cạnh đó, để phong trào “Nâng cao chất lượng quản lý vận hành” đạt hiệu quả cao, Công đoàn PTC2 đã thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với hoạt động sản xuất của Công ty.

Công tác đảm bảo ATVSLĐ đối với người lao động là hết sức quan trọng trong công tác QLVH lưới điện truyền tải. Công đoàn tham gia quản lý mạng lưới an toàn vệ sinh viên toàn Công ty, đây là những hạt nhân nòng cốt trong công tác kiểm tra, giám sát quy trình vận hành trong suốt các ca trực. Họ không được phép cẩu thả trong mọi thao tác chuyên môn kỹ thuật.

Sử dụng thiết bị bay plycam kiểm tra đường dây.

Hàng năm, Công đoàn Công ty phối hợp với Chuyên môn soạn thảo tài liệu và tổ chức lớp tập huấn cho lực lượng an toàn vệ sinh viên và công nhân vận hành, giúp họ củng cố lại những kiến thức về quy trình quy phạm an toàn điện, quán triệt ý thức nghiêm túc trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương vận hành hệ thống truyền tải điện. Hiện nay mạng lưới ATVSV toàn Công ty có 160 người, phủ khắp các đơn vị, đội, trạm, dưới sự giám sát chặt chẽ của BCH các Công đoàn CSTV và Công đoàn Công ty.

Bên cạnh đó, Công đoàn thường xuyên bám sát cơ sở, thực hiện phương châm: “Hướng về cơ sở, hướng về người lao động” nắm bắt tâm tư nguyện vọng, lắng nghe ý kiến của CNVC-LĐ nhằm trao đổi kịp thời, giải quyết và phối hợp giải quyết những vấn đề mới nảy sinh liên quan đến nhiệm vụ, lợi ích của Công ty và của người lao động. Từ đó tăng cường chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của người lao động như việc thăm hỏi gia đình đoàn viên khi có việc hiếu, gặp mặt vui với đoàn viên trong ngày sinh nhật. Tạo ra mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động với người lao động và giữa Công đoàn với chuyên môn.

Qua thực hiện phong trào “Nâng cao chất lượng quản lý vận hành”, Công ty đã có 21 công nhân lao động giỏi cấp Tập đoàn, cấp Tổng Công ty và có 14 ATVSV giỏi cấp Tập đoàn, cấp Tổng Công ty. Đây là hình thức ghi nhận kịp thời và tôn vinh những đóng góp của NLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập và lao động sản xuất... Thành quả không bỗng dưng mà có, đó là sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn với chuyên môn, sự chung sức của tập thể cán bộ đoàn viên Công đoàn tập trung phất đấu hoàn thành nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện truyền tải. Khẳng định được vai trò của mình đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung và khẳng định mình trên bước đường xây dựng và trưởng thành.

QUANG THẮNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động