RSS Feed for Chính sách ưu đãi tài chính cho Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 29/02/2024 02:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chính sách ưu đãi tài chính cho Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn

 - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành một số cơ chế ưu đãi tài chính cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), bao gồm: thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hoá dầu tiêu thụ trong nước, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, trích khấu hao tài sản cố định và vốn điều lệ…

>> Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn sẽ cổ phần hóa trong năm nay
>> Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã vận hành trở lại
>> Mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Mục tiêu trúng 2 đích

 

Theo đó, BSR được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời gian 30 năm; được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong thời gian 9 năm tiếp theo, kể từ năm đầu tiên BSR có thu nhập chịu thuế từ Dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Thời gian áp dụng thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu của BSR thực hiện từ năm tài chính 2012 đến hết năm 2018.

Số thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của BSR được xác định bằng sản lượng các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tiêu thụ thực tế hàng quý, nhân với giá tính thu điều tiết và nhân với tỷ lệ thu điều tiết.

Trong đó, giá tính thu điều tiết là giá bán thực tế các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt và các khoản phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có) tính vào giá bán sản phẩm.

Tỷ lệ thu điều tiết là chênh lệch giữa mức thuế suất thuế nhập khẩu của các sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu tại thời điểm tiêu thụ trừ mức giá trị ưu đãi tính trong giá bán đối với xăng, dầu là 7%, LPG là 5% và sản phẩm hóa dầu là 3%.

Trường hợp thuế nhập khẩu sản phẩm lọc hóa dầu do Nhà nước quy định thấp hơn mức giá trị ưu đãi tính trong giá bán (3% đối với sản phẩm hóa dầu, 5% đối với LPG và 7% đối với xăng dầu), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thực hiện việc bao tiêu sản phẩm cho BSR và đưa mức giá trị ưu đãi vào giá bao tiêu sản phẩm.

Theo đó, PVN có trách nhiệm xác định, phê duyệt và cấp bổ sung vốn điều lệ cho Công ty Bình Sơn theo quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hoạt động ổn định, có tính đến việc mở rộng, nâng công suất thiết kế Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lên 10 triệu tấn/năm và tạo điều kiện để BSR thực hiện cổ phần hóa.

PVN sử dụng nguồn lãi dầu, khí chia cho nước chủ nhà được để lại hàng năm để cấp bổ sung vốn điều lệ cho BSR.

Ngoài ra, BSR được trích khấu hao tài sản cố định đối với thiết bị chính của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong thời gian tối đa 20 năm. (Quyết định: 952/QĐ-TTg, ngày 26/7/2012)

NangluongVietnam

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động