RSS Feed for Chỉ tịch PVN: Phân quyền, tạo thêm cơ chế mới cho PVEP | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 29/05/2023 08:13
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chỉ tịch PVN: Phân quyền, tạo thêm cơ chế mới cho PVEP

 - Để tạo điều kiện cho Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ phân quyền mạnh mẽ, đáp ứng đủ các nguồn lực và tạo mọi cơ chế thuận lợi để hỗ trợ PVEP đầu tư phát triển, Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Xuân Sơn cho biết.

Hoạt động dầu khí đang bám sát kế hoạch 2015

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí vừa đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ PVEP lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tổng giám đốc PVEP cho biết: Nhiệm kỳ 2010 - 2015, hoạt động tìm kiếm thăm dò có thêm 13 phát hiện dầu khí trong nước và 5 phát hiện dầu khí ở nước ngoài, hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 75-80 triệu tấn quy dầu.

Về sản lượng khai thác dầu khí, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng hàng năm, đưa thêm 21 mỏ vào khai thác an toàn (15 mỏ trong nước, 6 mỏ nước ngoài), dự kiến sẽ đưa thêm 4 mỏ vào khai thác trong năm 2015 (3 mỏ trong nước, 1 mỏ tại lô 433a&416b Algeria); tổng sản lượng khai thác dự kiến đến hết 2015 đạt 26,24 triệu tấn quy dầu (18,49 triệu tấn dầu và 7,75 tỷ m3 khí). 

Các chỉ tiêu về tài chính đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch được giao. Tổng tài sản tính tới 31/12/2014 là 153,01 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 2,2 lần so với năm 2010 (68,77 ngàn tỷ đồng); vốn chủ sở hữu là 80,58 ngàn tỷ đồng, tăng hơn 2,2 lần so với năm 2010 (36,7 ngàn tỷ đồng); doanh thu dự kiến là 322,54 ngàn tỷ đồng với tốc độ tăng trưởng bình quân từng năm là 10%; nộp NSNN dự kiến là 103,33 ngàn tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế dự kiến là 165,6 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 83,63 ngàn tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu trung bình đạt 23%, cao hơn kế hoạch (là 21%).

Trong những năm qua, PVEP luôn đứng trong nhóm đứng đầu các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam theo Bảng xếp hạng V1000.

Tính đến tháng 5/2015, PVEP ký mới được 20 HĐDK (13 trong nước, 7 nước ngoài), trong đó có dự án Lô 67, Peru là giao dịch mua bán sáp nhập (M&A) đầu tiên do Tập đoàn và PVEP thực hiện thành công ở nước ngoài; số dự án đang triển khai là 63 dự án dầu khí (43 trong nước, 20 nước ngoài) và 2 dự án điều tra cơ bản.

PVEP là một trong các đơn vị tiêu biểu trong công tác tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành doanh nghiệp, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng bộ PVEP đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, duy trì đoàn kết; kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với mô hình quản lý, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy; chú trọng xây dựng quy hoạch, quản lý cán bộ theo đúng quy định của Trung ương và Tập đoàn, thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác kiểm tra giám sát và phát triển đảng viên.

Song song với những hoạt động SXKD, trong giai đoạn 2010-2015, Đảng bộ PVEP cũng lãnh đạo việc triển khai có hiệu quả công tác an sinh xã hội. Tổng Công ty và các đơn vị thành viên đã tài trợ và ủng hộ hơn 500 tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD để xây dựng nhà đại đoàn kết, trường học, nhà trẻ, trạm y tế, các quỹ học bổng từ thiện xã hội, chung tay vì biển đảo và đồng bào gặp khó khăn trên cả nước…PVEP cũng luôn đi đầu trong công tác xây dựng phát triển kinh tế kết hợp với an ninh quốc phòng; công tác an toàn, sức khỏe, môi trường, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐTV PVN Nguyễn Xuân Sơn đề nghị PVEP cần phát huy hơn nữa vai trò là đơn vị đầu tầu hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi của Petrovietnam, mỗi CBNV là những chiến sĩ thi đua trong lao động, sản xuất, góp phần vào thành tích chung của Tổng Công ty và Tập đoàn, đồng thời cũng là những chiến sĩ trên mặt trận bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc.

Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, thăm dò và khai thác trong và ngoài nước nhằm gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí, cùng với Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ của Đảng và Chính phủ giao cho, bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển kinh tế đất nước; Tiếp tục công tác tổ chức tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với chỉ đạo của Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị thành viên.

Đồng thời, đề xuất các cơ chế đặc thù, hoàn thiện bộ máy tổ chức, phương thức quản lý điều hành phù hợp với thông lệ quốc tế; rà soát thực hiện các chính sách trả lương, thưởng, tạo cơ chế khuyến khích, thu hút lực lượng lao động có trình độ chuyên môn cao cả về kỹ thuật, quản lý.

Chủ tịch PVN khẳng định, để tạo điều kiện cho PVEP hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Tập đoàn sẽ phân quyền mạnh mẽ, đáp ứng đủ các nguồn lực và tạo mọi cơ chế thuận lợi để hỗ trợ PVEP đầu tư phát triển.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động