RSS Feed for Chân dung Tổng giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/07/2024 18:03
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chân dung Tổng giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường

 - Trong bối cảnh thị trường dịch vụ khoan và cho thuê giàn khoan dầu khí sụt giảm bởi tác động tiêu cực khi thị trường trong nước và khu vực giảm sâu do giá dầu xuống thấp, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường làm Tổng giám đốc Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) có thể lý giải cho việc ưu tiên kinh nghiệm của ông, cùng với ông Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT để tạo ra những đột phá mới cho doanh nghiệp này trong tương lai.

Phản biện của Tạp chí Năng lượng Việt Nam về ngành Dầu khí Quốc giaTheo Công văn số: 206/PVD-TC ngày 12/4/2019, Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Phạm Tiến Dũng (Tổng giám đốc PV Drilling) đã chính thức làm Chủ tịch HĐQT PV Drilling. Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó tổng giám đốc PV Drilling, được bổ nhiệm và chính thức giữ chức Tổng giám đốc PV Drilling, kể từ ngày 12/4/2019.

 

Tổng Giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường.

Lý lịch trích ngang

1/ Ngày tháng năm sinh: 22/10/1968.

2/ Trình độ: Kỹ sư Khoan - Khai thác dầu khí; Thạc sỹ quản trị kinh doanh.

Quá trình công tác

1/ Từ ngày 16 tháng 4 năm 2019: Tổng giám đốc PVDrilling.

2/ Từ tháng 9 năm 2010 đến 15 tháng 4 năm 2019: Phó Tổng Giám đốc PV Drilling.

3/ Từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 9 năm 2010: Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

4/ Từ năm 2005 đến tháng 6 năm 2008: Giám đốc thi công, Phó Giám đốc, Công ty PVEP - Algeria.

5/ Từ năm 2003 đến năm 2005: Phó Trưởng phòng thi công khoan, Trưởng phòng thi công khoan Công ty PIDC.

6/ Từ năm 2001 đến năm 2003: Trưởng Dự án Bồn trũng Hà Nội, Trưởng Dự án Amara, Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí (PIDC).

7/ Từ năm 1999 đến năm 2001: Kỹ sư khoan - Công ty Unocal.

8/ Từ năm 1996 đến năm 1999: Kỹ sư khoan, Công ty Giám sát các hợp đồng PSC (PVSC).

9/ Từ năm 1992 đến năm 1996: Công tác tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC).

Trong suốt quá trình 27 năm công tác, ông Cường đã đi từ lĩnh vực dịch vụ dầu khí sang thăm dò, khai thác trước khi dừng chân ở PV Drilling gần 10 năm nay. Điều này giúp ông thu nạp được nhiều kinh nghiệm cả phía nhà thầu dịch vụ tổng hợp, dịch vụ khoan đến phía chủ đầu tư.

Ngoài ra, từ kinh nghiệm trải rộng, từ lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ khoan đến thăm dò khai thác, giúp ông có tầm nhìn tổng quan về ngành và định hướng cho PV Drilling trong vai trò Tổng giám đốc.

Trong bối cảnh thị trường dịch vụ khoan và cho thuê giàn khoan dầu khí sụt giảm bởi tác động tiêu cực khi thị trường trong nước và khu vực giảm sâu do giá dầu xuống thấp, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Cường có thể lý giải cho việc ưu tiên kinh nghiệm của ông, cùng với ông Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT để tạo ra những đột phá mới cho PV Drilling trong tương lai.

PV Drilling trong tầm nhìn dài hạn

Như đề án tái cơ cấu, dễ thấy, sắp tới PV Drilling sẽ tích cực tìm kiếm hợp đồng trong nước và nước ngoài, nhằm đảm bảo công việc cho các giàn khoan. Đẩy mạnh công tác phát triển ra thị trường nước ngoài đối với các dịch vụ liên quan khác, nhằm chuẩn bị nền tảng để phát triển trong tương lai tới.

Cùng với đó, PV Drilling sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ cốt lõi, thuộc thế mạnh và do PV Drilling tự thực hiện, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu các dịch vụ mới, nhằm duy trì hoạt động của các đơn vị, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn như hiện nay.

Về công tác quản trị điều hành, PV Drilling sẽ cân đối dòng tiền, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư; tiếp tục nỗ lực thu hồi nợ quá hạn từ PVEP; nâng cao công tác kiểm soát ngân sách và chi phí, đặc biệt là tiếp tục cắt giảm mạnh mẽ chi phí trong hoạt động sản xuất nhằm giảm thiểu khó khăn. 

Đầu năm nay, PV Drilling đã triển khai đánh giá toàn diện tình hình hoạt động SXKD, cũng như mô hình hoạt động của các đơn vị để lập kế hoạch và triển khai thực hiện tái cấu trúc phù hợp với yêu cầu và tình hình hoạt động trong thời gian tới. Việc thực hiện công tác tái cấu trúc nhằm phân bổ lại nguồn lực, sáp nhập các đơn vị có hoạt động trùng lặp, hoặc có ít việc làm trong thời gian tới, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về tài chính, PV Drilling sẽ thực hiện tái cơ cấu các khoản vay bằng cách giãn thời gian trả nợ vay phù hợp với kế hoạch dòng tiền, đồng thời xem xét xin giảm lãi vay trong giai đoạn khó khăn để giảm áp lực chi phí lãi vay. 

Mới đây, PV Drilling đã công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi thời gian khấu hao từ 20 năm lên thành 35 năm. Theo thông tin từ Tổng công ty, việc điều chỉnh khấu hao phù hợp với thời gian hữu dụng thực tế và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Những giàn khoan được điều chỉnh khấu hao gồm: PV Drilling II, PV Drilling III và PV Drilling IV.

Được biết, trong năm tài chính 2018, chi phí khấu hao các giàn khoan PV Drilling II, PV Drilling III và PV Drilling IV là hơn 334 tỷ đồng, trong khi nếu áp dụng theo thời gian hữu dụng cũ, chi phí này là 584,6 tỷ đồng. Như vậy, PV Drilling đã "tiết kiệm" hơn 250 tỷ đồng mỗi năm nhờ điều chỉnh thời gian khấu hao.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của PV Drilling, lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty đạt gần 198 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán.

Giải trình về kết quả kinh doanh khởi sắc năm vừa qua, theo PV Drilling, doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng lần lượt 41% và 337% so với năm 2017 do hiệu suất sử dụng giàn khoan tự nâng cải thiện từ 74% năm 2017 lên 85% năm 2018, với đơn giá bình quân tương đương năm trước; tiếp tục thu hồi được một phần công nợ quá hạn từ PVEP POC, hoàn nhập một phần quỹ khoa học công nghệ theo quy định. Kết quả này cũng đến một phần từ việc tăng thời gian khấu hao của 3 giàn khoan nói trên.

Theo chúng tôi, năm nay, dù còn nhiều biến động, nhưng PV Drilling sẽ có lợi nhuận cao hơn do trúng thầu ở thị trường nước ngoài. Theo đó, giàn PV Drilling I sẽ phục vụ cho chiến dịch khoan tại Malaysia, với chương trình khoan khoảng 6 tháng, trong khi giàn PV Drilling VI sẽ có thời gian hợp đồng khoảng 9 tháng. Cả 2 giàn khoan này đều có cơ hội để gia hạn thêm hợp đồng làm việc lâu dài tại Malaysia.

Ở trong nước, giàn PV Drilling VI cũng đang khoan cho liên doanh VietsovPetro và nhà điều hành ENI. Theo công ty chứng khoán VCSC, lợi nhuận sau thuế cốt lõi 2019 của PVDrilling có thể đạt 8,1 triệu USD, giả định mức giá thuê ngày tăng 8% so với 2018 và hiệu suất hoạt động đạt 95% so với 85%. Trong khi đó, lãi ròng sau lợi ích cổ đông thiểu số báo cáo dự phóng 2019 cũng được hỗ trợ bởi lợi nhuận bất thường từ thu hồi nợ xấu.

Về cơ cấu hoạt động, được biết, PV Drilling đã kiến nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại PV Drilling để tạo cơ hội cho các cổ đông là các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí nước ngoài trở thành cổ đông chiến lược, tạo cơ chế linh hoạt trong các hoạt động dịch vụ của PV Drilling, đặc biệt là việc hợp tác đưa các dịch vụ ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, việc này còn giúp PV Drilling nâng cao nguồn lực tài chính. Ngày 26/4/2019 tới đây là sự kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên của PV Drilling, các thông tin liên quan về hoạt động điều hành sẽ được công bố chính thức.

Về tổng quan, dù còn nhiều thách thức trong bối cảnh thị trường khoan trong nước như hiện nay, nhưng qua việc kiện toàn 2 chức danh lãnh đạo cao nhất, PV Drilling đủ tự tin để hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh trong năm nay và định hướng dài hạn cho tương lai.

NGUYỄN LÊ MINH

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động