RSS Feed for Bổ sung dự án đầu tư xây dựng trụ sở Kiểm toán nhà nước | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 26/03/2023 09:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bổ sung dự án đầu tư xây dựng trụ sở Kiểm toán nhà nước

 - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán nhà nước từ năm 2012 - 2020 tại Quyết định 737/QĐ-TTg ngày 20/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, bổ sung các dự án sau vào nội dung của Đề án: Trụ sở cơ quan Kiểm toán nhà nước khu vực I; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước; Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Trong đó, trụ sở cơ quan Kiểm toán nhà nước khu vực I thực hiện từ năm 2017 - 2020, vốn đầu tư 149,986 tỷ đồng.

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước từ năm 2016 - 2020, vốn đầu tư 237,343 tỷ đồng.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện từ 2016 - 2020, vốn đầu tư 1.089,218 tỷ đồng, trong đó: Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (địa điểm xây dựng tại thành phố Hà Nội), thời gian thực hiện từ 2016 - 2020, vốn đầu tư 789,69 tỷ đồng; phân hiệu phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (địa điểm xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh), thời gian thực hiện từ 2017 - 2020, vốn đầu tư 299,528 tỷ đồng.

Kinh phí bố trí cho các dự án bổ sung được thực hiện theo văn bản số 76/UBTVQH-TCNS ngày 29/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội là 3.145,75 tỷ đồng, kinh phí còn thiếu Kiểm toán nhà nước cân đối bố trí từ nguồn 5% của ngành để thực hiện các dự án.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động