RSS Feed for Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc TKV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 15:53
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bổ nhiệm lại Tổng giám đốc TKV

 - Căn cứ Công văn: 1437/UBQLV-TCCB, ngày 25/09/2019 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp (UBQLV) đồng ý bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), HĐTV Tập đoàn đã có QĐ số: 1728/QĐ-TKV bổ nhiệm lại ông Đặng Thanh Hải giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn.

Bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV

Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải.

Đồng thời UBQLV cũng đã có Quyết định số: 415/QĐ-UBQLV bổ nhiệm lại ông Đặng Thanh Hải giữ chức vụ Thành viên HĐTV TKV, kể từ ngày 06/08/2019.

Trước đó, tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ bổ nhiệm giữ chức danh Tổng giám đốc TKV, ông Đặng Thanh Hải đã đạt số phiếu tín nhiệm tuyệt đối 100%.

Ông Đặng Thanh Hải chính thức được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc TKV theo Quyết định số 8568/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 25/09/2014.

Ông Đặng Thanh Hải sinh ngày 08/02/1966, quê quán ở huyện Đông Hưng, Thái Bình.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác, Thạc sỹ Quản trị doanh nghiệp.

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Đặng Thanh Hải đã qua nhiều chức vụ quan trọng của các đơn vị trong Tập đoàn cũng như cơ quan điều hành Tập đoàn./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động