RSS Feed for Bảo đảm tiến độ dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 22:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bảo đảm tiến độ dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

 - Để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ.

Rà soát các công trình tái định cư thủy điện Sơn La

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại các Thông báo số 446/TB-VPCP ngày 28/11/2014 và Thông báo số 172/TB-VPCP ngày 20/5/2015 của Văn phòng Chính phủ.

Để kết thúc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn la vào ngày 31/12/2015, UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tập trung triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5406/VPCP-KTN ngày 13/7/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo rà soát kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương, khẩn trương thực hiện việc kiểm tra kết quả thực hiện Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tại tỉnh Sơn La và Lai Châu, báo cáo kết quả Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/9/2015.

Theo Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La là 20.340 hộ, 92.301 nhân khẩu. Trong đó, tỉnh Sơn La 12.584 hộ, 58.337 khẩu; tỉnh Điện Biên 4.459 hộ, 17.010 khẩu; tỉnh Lai Châu 3.297 hộ, 16.954 khẩu.

Tổng số khu, điểm tái định cư tập trung của Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La 78 khu, 285 điểm, tái định cư xen ghép vào 38 bản thuộc 17 xã và tái định cư tự nguyện; bố trí tái định cư cho 20.477 hộ (gồm số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và Dự án đường tránh ngập đường Mường Lay-Nậm Nhùn, giai đoạn 1).

Đến nay, các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã hoàn thành việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết toàn bộ 78 khu, 285 điểm tái định cư xen ghép vào 37 bản thuộc 16 xã và khu tái định cư tự nguyện.

Nhà nước cũng đã triển khai gần 8.000 phương án hỗ trợ, bồi thường với số vốn giải ngân hơn 7.000 tỷ đồng cho hơn 40.000 hộ dân, 232 tổ chức phải di dời hoặc chịu ảnh hưởng.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động