RSS Feed for Bản lĩnh vượt khó của PVEP | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 16/06/2024 02:56
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bản lĩnh vượt khó của PVEP

 - Vượt qua nhiều thách thức, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã bước qua 3 tháng đầu năm với một khí thế mạnh mẽ và quyết tâm vượt mọi khó khăn thách thức, tiếp tục làm nên những thành tựu vẻ vang trong năm kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Tổng Công ty (4/5/2007 - 4/5/2017).

Cơ chế nào để ngành Dầu khí Việt Nam vượt thách thức?
Người lao động dầu khí phải vượt lên chính mình

 

Lãnh đạo PVN, PVEP, CLJOC làm việc tại công trường.

Bước vào năm 2017, hoạt động SXKD của Tổng Công ty PVEP vẫn phải đối mặt với những thách thức to lớn: các mỏ dầu suy giảm sản lượng tự nhiên, hệ quả của việc cắt giảm đầu tư trong hơn 1 năm qua cho công tác khoan bổ sung các giếng khai thác, cũng như hạn chế hoạt động khoan tìm kiếm thăm dò để có những phát hiện dầu khí mới, đảm bảo gia tăng trữ lượng; đồng thời giá dầu thế giới tiếp tục duy trì ở mức thấp, áp lực về nguồn vốn và cân đối tài chính cho các hoạt động SXKD đối với Tổng Công ty và các dự án vẫn hết sức gay gắt; các nút thắt về cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp thăm dò khai thác trong điều kiện hiện nay chưa được tháo gỡ kịp thời.

Với những nỗ lực vượt qua khó khăn của Ban Lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Tổng Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I của PVEP được triển khai tuyệt đối an toàn trên 52 dự án, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng khai thác dầu khí, về tài chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2017, PVEP đạt sản lượng khai thác 1,25 triệu tấn quy dầu (tổng sản lượng bao gồm cả các bên liên doanh là 2,24 triệu tấn quy dầu), đạt 104% kế hoạch quý I và 28% kế hoạch năm. Mặc dù vậy, tổng sản lượng khai thác của PVEP vẫn giảm 17% so với cùng kỳ năm 2016 (đạt 1,5 triệu tấn) do sản lượng khai thác ở các mỏ sụt giảm nhanh.

PVEP đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch tài chính quý I do PVN giao, tiếp tục có đóng góp lớn cho Ngân sách Nhà nước: Doanh thu toàn Tổng Công ty ước tính đạt 8.694 tỷ VNĐ (đạt 107% kế hoạch quý I và đạt 28% kế hoạch năm) tăng 1.690 tỷ đồng (tương đương tăng 24% so với cùng kỳ năm 2016). Lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 2.290 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 797 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước là 2.325 tỷ VNĐ (đạt 125% kế hoạch quý I và đạt 31% kế hoạch năm). Dòng tiền của PVEP đã được đảm bảo an toàn thanh khoản, với số dư tại thời điểm 31/3/2017 là 10.261 tỷ đồng.

Để đảm bảo khả năng cân đối vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, PVEP tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tối ưu chi phí, đàm phán với các Nhà thầu để giảm giá dịch vụ (khoan, phát triển mỏ...) phù hợp với biên độ giảm của giá dầu và xem xét giãn tiến độ các hạng mục công việc, đánh giá kỹ lưỡng để tối ưu tiến độ. Tổng chi phí Quý I/2017 của PVEP là 6.400 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch Quý I, giảm 692 tỷ đồng (tương đương giảm 9,8%) so với cùng kỳ năm trước. 

Công tác tối ưu, tiết giảm chi phí tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong giai đoạn khó khăn với tổng giá trị làm lợi Quý I/2017 ước đạt gần 57 triệu USD. Trong đó, đã thực hiện tối ưu/giãn 26% chi phí Capex các DA được PVN duyệt, làm lợi 35,21 triệu USD; Giá trị làm lợi từ các sáng kiến, giải pháp là 19,2 triệu USD; Giá trị giảm giá dịch vụ Quý I-2017 là 1,87 triệu USD; Các phải pháp Văn phòng Xanh tiết kiệm chi phí hành chính cũng giúp làm lợi 9,36 tỷ đồng. Đây là những con số thực sự có ý nghĩa góp phần làm nên những thành công của PVEP trong Quý I.

Cụm mỏ Đại  Hùng.

PVEP hiện đang tập trung triển khai các dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng Lô 05-1(a), Sư Tử Trắng Pha 2 và kiểm soát vận hành hệ thống ổn định các mỏ hiện có nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác, đảm bảo đưa các giếng vào khai thác đúng hạn trong năm 2017, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đột phá đối với các phương án phát triển mỏ khác...

Để  hoành thành nhiệm vụ SXKD Quý II và cả năm 2017, PVEP sẽ bám sát triển khai các nhiệm vụ: tiếp tục rà soát chặt chẽ công tác góp vốn/giãn góp vốn cho các dự án dầu khí; chủ động đề xuất triển khai công tác tái cấu trúc đơn vị, báo cáo Tập đoàn phê duyệt…

PVEP cũng sẽ đặc biệt chú trọng tới các giải pháp đột phá trong kỹ thuật, sáng kiến sáng chế, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện dòng tiền, nhất là khi giá dầu từ cuối Quý I đã bắt đầu có dấu hiệu giảm và hiện chỉ duy trì ở mức ~ 50 USD/thùng.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động