RSS Feed for Bàn giao tàu Bình Minh 02 và CGG Amadeus - Mốc quan trọng để giải thể PTSC CGGV | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/07/2024 06:21
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Bàn giao tàu Bình Minh 02 và CGG Amadeus - Mốc quan trọng để giải thể PTSC CGGV

 - Theo Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC): Việc bàn giao thành công tàu Bình Minh 02 và CGG Amadeus vừa qua là dấu mốc quan trọng, là cơ sở để Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý (PTSC CGGV) triển khai các công việc tiếp theo nhằm sớm hoàn tất việc giải thể Công ty.
PTSC bổ sung đầu tư điện gió ngoài khơi vào ngành nghề kinh doanh chính PTSC bổ sung đầu tư điện gió ngoài khơi vào ngành nghề kinh doanh chính

Được sự chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) - Công ty mẹ, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã bổ sung đầu tư điện gió ngoài khơi vào ngành nghề kinh doanh chính. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh này đã được chính thức thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường (ngày 29/12/2021).


Tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 và CGG Amadeus là tài sản thuộc sở hữu của Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý - PTSC CGGV - đơn vị liên doanh giữa PTSC và Công ty CGGVeritas Services Holding B.V (CGGV, nay đổi tên thành CGG Holding B.V.) với tỷ lệ vốn góp của PTSC là 51% và CGGV là 49%.

Bàn giao tàu Bình Minh 02 và CGG Amadeus - Mốc quan trọng để giải thể PTSC CGGV
Tàu khảo sát địa chấn CGG Amadeus.


Việc thành lập PTSC CGGV nằm trong chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2006 - 2015, định hướng đến năm 2025 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cũng như để chủ động trong hoạt động thăm dò dầu khí ở các vùng biển và thềm lục địa, đặc biệt là những vùng biển nước sâu xa bờ, nhạy cảm, đồng thời tiến tới làm chủ công nghệ để tự quản lý, vận hành tàu thu nổ địa chấn hai chiều/ba chiều (2D/3D), phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành công nghiệp dầu khí thế giới, cũng như đặc thù triển khai hoạt động tìm kiếm, thăm dò trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Trong quá trình hoạt động, tàu Bình Minh 02 và tàu CGG Amadeus đã được PTSC CGGV quản lý, khai thác, thực hiện thành công nhiều dự án thu nổ địa chấn cho các khách hàng ở trong và ngoài nước; đồng thời phối hợp với các đơn vị của Quân chủng Hải quân, Cảnh sát Biển để tham gia đảm bảo an ninh biển đảo, khẳng định chủ quyền, lãnh thổ của Việt Nam, bảo mật thông tin tài nguyên quốc gia, đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của Chính phủ khi cần triển khai công tác khảo sát tại các khu vực ngoài khơi Việt Nam (bao gồm những khu vực phức tạp và nhạy cảm).

Tuy nhiên, giá dầu suy giảm từ năm 2014 và duy trì ở mức thấp trong thời gian dài khiến các nhà thầu tạm dừng và giãn các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí. Trước tình hình này, PTSC CGGV đã gặp nhiều khó khăn, thua lỗ, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, theo đề nghị của đối tác CGGV về việc chấm dứt sớm hợp đồng liên doanh, cũng như được sự chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PTSC về việc chấm dứt hoạt động và giải thể Công ty, PTSC CGGV đã và đang triển khai thực hiện các công việc liên quan để đáp ứng các điều kiện giải thể theo quy định hiện hành.

Một trong những nhiệm vụ chính của tiến trình giải thể Công ty là tổ chức bán đấu giá tàu Bình Minh 02 và CGG Amadeus. Sau quá trình tổ chức bán đấu giá, đầu tháng 4/2022, PTSC CGGV đã bàn giao thành công tàu Bình Minh 02 và CGG Amadeus cho người trúng đấu giá.

Theo đánh giá, việc bàn giao thành công tàu Bình Minh 02 và CGG Amadeus là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình giải thể, tạo điều kiện và cơ sở để PTSC CGGV triển khai các công việc tiếp theo nhằm sớm hoàn thành việc giải thể công ty./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động