RSS Feed for 6 tháng đầu năm, EVN SPC đạt doanh thu 36.800 tỷ đồng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 26/02/2024 23:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

6 tháng đầu năm, EVN SPC đạt doanh thu 36.800 tỷ đồng

 - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã sản xuất được 8,9 triệu kWh điện, điện thương phẩm đạt 23,645 tỷ kWh trong 6 tháng đầu năm 2015.

Để 365 ngày đều là “Ngày hội tiết kiệm điện”

Tổng công ty  Điện lực miền Nam trong 6 tháng đầu năm đã sản xuất được 8,9 triệu kWh điện. Trong đó Diesel thực hiện 8,12 triệu kWh, bằng 23,8% kế hoạch năm và giảm 40,1% so cùng kỳ năm 2014. Thủy điện thực hiện 0,71 triệu kWh, bằng 4,73% kế hoạch năm và giảm 90% so với cùng kỳ năm 2014.

Công nhân EVN SPC trong cuộc thi tay nghề ngành Điện. Ảnh: EVN

Điện thương phẩm thực hiện 23,645 tỷ kWh, bằng 47% kế hoạch năm và tăng 10,88% so cùng kỳ năm 2014. Tổn thất điện năng thực hiện 5,44%, cao hơn kế hoạch năm 0,04% và thấp hơn cùng kỳ năm 2014 là 0,02%.

Cũng trong thời gian này, công tác tiết kiệm điện được EVN SPC thực hiện đạt 615,6 triệu kWh, đạt 62%% kế hoạch năm và bằng 109% so với cùng kỳ năm 2014. Sửa chữa lớn 248,2 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch năm, tăng 25% so với cùng kỳ

Doanh thu của EVN SPC trong 6 tháng qua đã đạt 36.800 tỷ đồng, bằng 47% kế hoạch năm và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2014.  Tổng công ty đã nộp ngân sách 200 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm và tăng 30% so với cùng kỳ 2014.

Theo đó, lợi nhuận của EVN SPC cũng đã đạt 50 tỷ đồng, bằng 50% kế  hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015. Xây dựng cơ bản 1.358 tỷ đồng, bằng 26% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2014.

Đạt được kết quả này là do EVN SPC đã triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020, trọng tâm là đẩy mạnh nâng cao hiệu quả SXKD giai đoạn 2015 – 2020.

Trước đó, Tổng công ty  Điện lực miền Nam đã ban hành chỉ thị số 3998/CT-EVN SPC ngày 28/5/2015, trong đó phân công nhiệm vụ cho từng ban chức năng, chỉ đạo xây dựng kế hoạch với nội dung chi tiết và tiến độ thực hiện cụ thể.

XUÂN HÙNG

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động