RSS Feed for 4 mục tiêu lớn của BSR năm 2017 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 04:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

4 mục tiêu lớn của BSR năm 2017

 - Năm 2017, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tập trung 4 mục tiêu lớn, đó là: Vận hành nhà máy hoạt động an toàn, ổn định; Tiếp tục triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy; Thực hiện lộ trình cổ phần hóa Công ty và đặc biệt là Thực hiện thành công Đợt bảo dưỡng tổng thể lần III NMLD Dung Quất.

Khởi động đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 NMLD Dung Quất
BSR phấn đấu trở thành doanh nghiệp lớn nhất của PVN

Tổng giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016.

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Tổng giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn do chính sách thuế nhập khẩu xăng dầu, biến động tỷ giá, biến động giá dầu thô và sản phẩm; nhưng bằng nỗ lực không mệt mỏi của tập thể CBCNV, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh xuất sắc.

Sản lượng sản xuất ước tính khoảng 6,84 triệu tấn, vượt 117,16% so với kế hoạch năm; sản lượng tiêu thụ đạt 6,8 triệu tấn, vượt 116,47% so với kế hoạch năm; doanh thu đạt 72.516 tỷ đồng, vượt 103% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 11.986 tỷ đồng (tương đương khoảng 0,5 tỷ USD), vượt 104% kế hoạch năm. Riêng kế hoạch sản lượng: đến 21 giờ 00 ngày 9/11/2016 Công ty đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, về đích sớm hơn so với kế hoạch 52 ngày.

Công ty BSR đã tiết giảm được 633,08 tỷ đồng từ nâng cao được hiệu quả chế biến, sản xuất, tiết giảm các chi phí sản xuất kinh doanh, vượt kế hoạch tiết kiệm cả năm 43%. Ngoài ra, trong năm 2016, BSR đã thực hiện ASXH đạt 25,52 tỷ đồng (từ khi thành lập Công ty đến nay là 236 tỷ đồng).

Công tác bảo dưỡng thường xuyên được tổ chức và thực hiện với nhiều cải tiến và tối ưu, đảm bảo tốt chất lượng và mục tiêu giữ vững ổn định và an toàn trong vận hành nhà máy. Năm 2016, BSR đã tổ chức thực hiện 52.357 lượt bảo dưỡng phòng ngừa (PM) và 8.500 lượt sửa chữa (CM) cho khoảng 67.000 thiết bị có trên hệ thống CMMS.

Đến hết năm 2016, BSR đã tích lũy được hơn 9,2 triệu giờ công an toàn. Các công việc được triển khai trên công trường đều được giám sát và yêu cầu tuân thủ đầy đủ các quy định về ATSKMT của Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát, huấn luyện an toàn, PCCC được thực hiện thường xuyên, sức khỏe người lao động được quan tâm chăm lo chu đáo. Công tác quan trắc môi trường và quản lý chất thải được thực hiện đúng theo quy định pháp luật: Nước thải, khí thải được xử lý đạt quy chuẩn/tiêu chuẩn về môi trường hiện hành trước khi xả thải; Thực hiện thu gom, phân loại, lưu chứa và bàn giao chất thải cần xử lý đáp ứng các Quy chuẩn về môi trường.

Dự án nâng cấp ở rộng (NCMR) đã triển khai được gần 20 tháng kể từ thời điểm phát hành Hồ sơ mời thầu của gói thầu Tư vấn lập thiết kế tổng thể (FEED). Tuy còn có nhiều khó khăn nhưng các hạng mục công việc đang được Ban QLDA NCMR NMLD Dung Quất (DQRE) tích cực triển khai để bảo đảm theo kịp tiến độ tổng thể đã được phê duyệt.

Song song với việc đàm phán với các đối tác chiến lược để chuyển đổi BSR thành Công ty TNHH hai thành viên, BSR cũng đã tích cực triển khai cổ phần hóa sau khi có Quyết định số 2665/QĐ-DKVN, ngày 06/11/2015 của PVN về việc Cổ phần hóa BSR.

Hiện tại, BSR và Liên danh Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA (UHY ACA) đã ký Hợp đồng tư vấn số 925/2016/BSR-BSC-UHY ACA ngày 25/10/2016 để thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp và lập phương án cổ phần hoá BSR.

Năm 2017, BSR tập trung 4 mục tiêu lớn, đó là: Vận hành nhà máy hoạt động an toàn, ổn định; Tiếp tục triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy; Thực hiện lộ trình cổ phần hóa Công ty và đặc biệt là Thực hiện thành công Đợt bảo dưỡng tổng thể lần III NMLD Dung Quất. 

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động